Pomáháme vstát ikona facebook

Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním stylu osob bez přístřeší v Pardubicích.

Kapacita služby

max. 25 osob v jeden okamžik

Provozní doba

9.00 – 15.00 (mimo víkendy a svátky)

Kontakty

SKP-CENTRUM, o. p. s.
Nízkoprahové denní centrum
Jana Palacha 324/37
530 02 Pardubice

Tel.: 461 102 383

Koordinátorka služby
Mgr. Lenka Šuláková, GSM: 773 099 585, lenka.sulakova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek