Pomáháme vstát ikona facebook

Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách

Aktuality

26.5.2014
Publikace volně ke stažení - zde

30.5.2014
Projekt Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách úspěšně zrealizován! zde

__________________________________________________________________________

Informace o projektu

SKP-CENTRUM, o.p.s. je partnerem bez finanční spoluúčasti v rámci projektu „Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách“ financovaného z OP VK. Příjemcem dotace je společnost Benepal, a.s., která bude ve spolupráci s námi projekt realizovat v období od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2014. Více informací o projektu:

Projekt: Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/04.0006

Cílem projektu je pomocí realizace uvedených 6ti kurzů dosáhnout zvýšení odborné kvalifikace a obecných kompetencí zaměstnanců, resp. prohloubení, doplnění a inovace potřebných profesních pravomocí pracovníků v sociálních službách. Jedná se o kurzy, které jsou zaměřeny prakticky a jednotlivé obsahy kurzů budou lektory efektivně aplikovány do stávající praxe fungování sociálních služeb. Absolvováním kurzů získají dlouholetí zkušení pracovníci nové impulsy pro svoji práci a řadu podnětů k řešení konkrétních příkladů, se kterými se již setkali nebo v budoucnu setkají. Dílčím cílem projektu je oživit zájem zaběhlých a znalých pracovníků v sociálních službách pomocí netradiční a zajímavé výukové formy stavějící na příkladech z dobré praxe. Partnerem projektu bez finanční spoluúčasti je SKP-CENTRUM, o.p.s., největší poskytovatel sociálních služeb v Pardubickém kraji. Partner bude v rámci projektu především zajišťovat odborný dozor při přípravě vzdělávacích témat.

Z provedené analýzy potřebnosti bylo vytipováno celkem 6 témat, které nejvíce reflektují potřeby jednotlivých sociálních pracovníků. V rámci projektu budou vytvořeny a následně pilotně ověřeny tyto vzdělávací kurzy:

Fáze projektu:

1. fáze (1. 4. 2013 – 31. 7. 2013) – Vytvoření vzdělávacího programu

Během tohoto období budou vytipováni a osloveni vhodní lektoři a následně dojde ke zpracování jednotlivých témat vzdělávacího programu vč. grafického zpracování do odborných publikací a k jejich vytištění.

2. fáze (1. 8. 2013 – 31. 3. 2014) – Pilotní ověření a úprava vzdělávacích programů

V tomto období proběhne realizace 6 vzdělávacích kurzů v rámci pilotního ověření (září 2013 – leden 2014). Vzdělávací kurzy budou realizovány zdarma a budou určeny pro sociální pracovníky a pro pracovníky v sociálních službách. Po realizaci každého vzdělávacího kurzu budou odborné publikace upraveny na základě zpětných vazeb účastníků kurzu (listopad 2013 – březen 2013).

3. fáze (1. 4. 2014 – 31. 5. 2014) – Grafické přepracování odborných publikací a ukončení projektu

Upravené texty budou graficky zpracovány a připraveny pro potřeby udržitelnosti projektu.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek