Pomáháme vstát ikona facebook

Profesní rozvoj

Název projektu:

Profesní rozvoj zaměstnanců v letech 2014 a 2015

Registrační číslo:

CZ.1.04/3.1.03/A7.00055

Období realizace:

1.1.2014 – 31.5.2015

Obsah projektu:

Během realizace projektu (rok 2014 a částečně i rok 2015) budou v maximální míře pokryty vzdělávací potřeby zaměstnanců žadatele – společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. – a partnera projektu – společnosti CEDR Pardubice, o.p.s. – v návaznosti na legislativní požadavky Zákona o sociálních službách, týkající se vzdělávání pracovníků a naplňování požadavků standardů kvality sociálních služeb. Celkem bude v projektu podpořeno 58 zaměstnanců žadatele a partnera projektu, a to z řad pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků soc. služeb, kteří napomáhají sociální integraci cílovým skupinám.

V rámci projektu bude realizováno 13 akreditovaných vzdělávacích kurzů, jejichž témata vzešla z dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci žadatele a partnera projektu. Vzdělávací kurzy budou realizovány ve spolupráci s externími dodavateli akreditovaných vzdělávacích kurzů MPSV.

Cíle projektu:

Cílem projektu je prohloubit kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců žadatele projektu SKP-CENTRUM, o.p.s. a partnera projektu CEDR Pardubice, o.p.s. pro práci v sociálních službách, tak jak to ukládá zákon a zajistit další povinné vzdělávání osob poskytujících sociální služby v souladu se zákonem 108/2006Sb. Díky tomu dojde ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, což je hlavním cílem projektu. Někteří zaměstnanci žadatele a partnera projektu, tak budou díky projektu splňovat základní podmínku dalšího profesního vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok a získají nové vědomosti, dovednosti a zkušenosti ze vzdělávacích kurzů.

Partner projektu:

CEDR Pardubice o.p.s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice

www.cedrops.cz

Klíčové aktivity projektu:

  1. Příprava projektu
  2. Provedení vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Simeon
  3. Provedení vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky – motivační rozhovory
  4. Provedení vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky
  5. Provedení vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách
  6. Partnerství
  7. Ukončení projektu

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek