Pomáháme vstát ikona facebook

Síťování služeb pro ohrožené děti a rodiny

Název projektu CZ: Síťování místních aktérů v systému služeb pro ohrožené děti a rodiny

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000989

Období realizace projektu:

1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Obsah projektu:

Předkládaný projekt je zaměřen na zavedení, příp. posílení spolupůsobnosti a návaznosti pomáhajících aktérů služeb pro ohrožené děti a rodiny na území města Pardubic s cílem  najít a pomoci jim v řešení jejich nepříznivé situace. V rámci projektu dojde k nastavení mezioborové spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny a dojde k zapojení více subjektů při hledání řešení jejich problému.

V průběhu projektu dojde k navázání bližších kontaktů mezi jednotlivými subjekty a tento aktivní pracovní vztah při řešení jednotlivých situací bude přenesen i na dobu po ukončení projektu. Projekt předpokládá aktivní spolupráci jednotlivých subjektů i po jeho ukončení. Tento cíl (v rámci projektu) bude naplněn po uskutečnění plánovaných 6 kazuistických setkání, 4 metodických setkání, individuálních konzultací, kvalitativních rozhovorů a zkušenostní cesty k zahraničnímu expertovi).

Dojde k vytvoření metodického dokumentu, který bude obsahovat návod k postupu při řešení konkrétní situace s motivací k zapojení širšího spektra místních aktérů. Jedná se o systémové, metodické řešení nejčastějších situací, které bude motivovat dané subjekty k řešení problému se zapojením více subjektů.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem předkládaného projektu je Zefektivnění poskytování služeb a péče pro děti a rodiny ohrožené sociálně nepříznivou situací navázáním dlouhodobé spolupráce aktérů služeb na místní úrovni. V rámci hlavního cíle lze definovat dva dílčí cíle:

Dílčí cíl č.1 – Zefektivnění komunikace mezi aktéry poskytování služeb a péče pro děti a  mládež ohrožené sociálně nepříznivou situací na území města Pardubice,

Dílčí cíl č.2 – Zkvalitnění formálního nastavení spolupráce v rámci sítě subjektů zainteresovaných v poskytování služeb a péče pro děti a mládež ohrožené sociálně nepříznivou situací na území města Pardubice.

Partneři projektu:

Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice, www.ppp-pardubice.cz

Mesto Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s., www.darops.cz

Statutární město Pardubice, www.pardubice.eu

Klíčové aktivity projektu:

KA 1 – Přípravná fáze projektu

KA 2 – Čerpání zkušeností u zahraničního partnera (zahraničního experta)

KA 3 – Zpracování Analýzy systému péče o ohrožené děti a rodinu na území města Pardubic

KA 4 – Realizace kazuistických setkání

KA 5 – Realizace pracovního setkání zahraničního partnera/experta v Pardubicích

KA 6 – Realizace metodických setkání

KA 7 – Zpracování Metodického manuálu – systémové řešení krizových situací

KA 8 – Uspořádání závěrečné konference projektu

Kontakt:

Ing. Tomáš Kratochvíl – projektový manažer a koordinátor aktivit
tel.: 773 094 585
E-mail: tomas.kratochvil@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek