Pomáháme vstát ikona facebook

Vzděláváním k integraci

Zdravotně znevýhodnění na trh práce

Nový projekt neziskové organizace CEDR Pardubice o.p.s., se zaměřuje na integraci osob se zdravotním znevýhodněním na trh práce, které mají dlouhodobě omezenou možnost zvyšování kvalifikace a malou sebedůvěru při hledání uplatnění na odborných pozicích. Projekt bude realizován od 15. 4. 2013 do 15. 4. 2015 v Pardubicích a vznikne díky němu 12 nových pracovních míst v oboru správa a provoz e-shopu a hospodyně.

„Díky projektu Vzděláváním k integraci, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, budou účastníci motivováni k získání zaměstnání, jeho udržení a dalšímu profesnímu vzdělávání. Budou mít také možnost zvýšit si svoji kvalifikaci a osvojit si praktické dovednosti k výkonu prací v oborech hospodyně a správa a provoz e-shop,“ jak řekl Jiří Pitaš, ředitel organizace.

Partnerem projektu je společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., jejíž účast je založena na výměně znalostí a dobré praxe, kterou získala dlouhodobými zkušenostmi s realizací projektů zaměřených na vzdělávání klientů sociálních služeb a sociálně ohrožených osob k integraci na trh práce. V prostorách partnera projektu budou také realizovány části projektu, a to motivační kurzy a vzdělávací program.

Po celou dobu projektu bude jeho účastníkům poskytováno pracovní a sociální poradenství, v rámci kterých jim bude poskytnuta potřebná podpora a pomoc při zprostředkování vhodného pracovního uplatnění.

Společnost CEDR Pardubice, o.p.s. poskytuje sociální služby pro osoby duševně nemocné, snaží se zkvalitnit jejich život, pomáhat jim v integraci do společnosti a překonat problémy spojené s nemocí. Zároveň provozuje chráněné dílny, ve kterých zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním a osoby s různým stupně invalidity, čímž pomáhá k jejich uplatnění na trhu práce.

Bližší informace o projektu včetně informací o přihlášce do projektu Vám poskytne uvedená kontaktní osoba.

Kontakt:

Bc. Iveta Borovcová
Odborný koordinátor
GSM: +420 734 854 288
e-mail: borovcova@cedrops.cz

CEDR Pardubice o.p.s.
Jana Palacha 324
530 02  Pardubice
www.cedrops.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek