Pomáháme vstát ikona facebook

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě, SKP-CENTRUM, o.p.s., je poskytnout na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřekračující jeden rok, ubytování, pomoc a podporu ženám a matkám s dětmi, které jsou v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Azylový dům pomáhá překlenout složité životní období. Ženy a matky s dětmi zde najdou vlídný přístup, pomoc a podporu, tak aby došlo k jejich zapojení do běžného života, snížení rizika sociálního vyloučení a aktivnímu podílení se uživatelek na řešení jejich nepříznivé životní situace.

Kapacita azylového domu:

Dvacet lůžek ve čtyřech dvoupokojových bytových jednotkách. Jelikož je prostor na pokojích omezený, může být k pobytu v azylovém domě přijata matka s maximálně čtyřmi dětmi.

Kontakt:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě
Plk. B. Kohouta 914
566 01 Vysoké Mýto
tel:     +420 461 102 356
mob.: +420 773 448 853, +420 773 449 991
e-mail: adz.info@skp-centrum.cz

Koordinátorka zařízení:
Tereza Bartošová
mob.: +420 773 448 853

Tento projekt je financován z projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek