Pomáháme vstát ikona facebook

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

KOMUNITNÍ PRÁCE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Cíle komunitní práce:

  • Prioritou komunitní práce je integrace občanů ze sociálně vyloučených romských lokalit v Ústí nad Orlicí do společnosti.
  • Dlouhodobým cílem komunitní práce je sociální změna, zplnomocnění lidí z komunity k tomu, aby se stali odpovědnými za vlastní život a řešení problémů. Vytváření podmínek, aby lidé v sociálně vyloučených romských lokalitách nalezli své schopnosti a síly, naučili se vyjadřovat své názory a potřeby, překonali pasivitu a nevíru a začali rozvíjet své potenciály ve společnosti.
  • Komunitní pracovník vždy pracuje s komunitou jako s celkem a v případě zájmu o řešení konkrétních individuálních zakázek je připraven poskytnout kontakty na návazné sociální služby a instituce.


Oblasti komunitní práce:

  • zlepšení situace ve vyloučených romských lokalitách prostřednictvím terénních sociálních služeb
  • pomáhat romské komunitě při řešení sociálních problémů (nezaměstnanost, finanční gramotnost, zadluženost, problémy s bydlením, vztahy a problémy v rodinách apod.)
  • soužití romské menšiny s majoritní společností
  • prevence kriminality a sociálně patologických jevů
  • posilování motivace ke změně přístupu a postojů romské komunity ke vzdělání
  • posilování sociálního kapitálu ve vztahu k institucím a autoritám


Kontakty:

Kancelář komunitního pracovníka:

SKP-CENTRUM, o. p. s.
Čs. armády č. p. 1181, 3. patro, kancelář 311
562 01 Ústí nad Orlicí

Komunitní pracovníci:

Bc. Daniela Hudousková, DiS.
E-mail: daniela.hudouskova@skp-centrum.cz
Tel.: +420 774 584 822

Martin Saifrt
E-mail: martin.saifrt@skp-centrum.cz
Tel: +420 608 842 803

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek