Pomáháme vstát ikona facebook

Přechodné zaměstnání – Probační program

Přechodné zaměstnání – Probační program

Posláním probačního programu Přechodné zaměstnání je poskytovat mladistvým podporu při zvládání složité životní situace, ve které se mladý člověk ocitl v souvislosti se spácháním protiprávního činu. Nabízí pomoc při vyrovnávání se s odpovědností za spáchaný čin a převzetí důsledků za své jednání na jeho osobu, rodinu a celou společnost.
Pomáhá mladému člověku s hledáním vlastního místa v životě, uvědomění si sebe sama v rámci svých rodinných i vrstevnických vztahů. Zprostředkovává mladistvému pozitivní modely chování a informace a tím působí jako prevence před opakováním protiprávního jednání.

Provozní doba

Pondělí:  12:00 – 16:00h
Středa:    12:00 – 16:00h
Dle domluvy s klientem

Kontakt
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Přechodné zaměstnání
Jungmannova 2550
530 02 Pardubice

Tel: 461 102 330
Mobil: 774 658 589

E-mail: pz.info@skp-centrum.cz

Bc. Tereza Dostálová, tel: 461 102 330, 774 658 589,
E-mail:  tereza.dostalova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek