Pomáháme vstát ikona facebook

Terénní program při NZDM – Free klub

Terénní program při NZDM  Free klub pracuje v přirozeném prostředí svých klientů (sídliště, parky, hřiště). Vyhledáváme a oslovujeme děti a mladé dospělé, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Těmto lidem nabízíme pomoc a podporu. Základem pro práci směřující ke zlepšení klientovy situace je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Při práci se zaměřujeme zejména na mapování a rozvíjení silných stránek klienta.

Služba je poskytována v následujících časech a lokalitách:

Při nepříznivém počasí jsme dostupní na Facebooku od 8:30 do 17:00.

NOVĚ jsme také spustili webovou poradnu!
Do poradny můžete vstoupit zde: http://www.free-klub.cz/

Kontakt

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub
Jungmannova 2550
530 02  Pardubice

Tel: 464 629 614
E-mail: teren@skp-centrum.cz
Terén Freeklub na Facebooku

On-line poradna: http://www.free-klub.cz/

Koordinátorka služby:

Bc. Mrázková Šárka
Tel: 464 629 614, 774 658 593
E-mail: sarka.mrazkova@skp-centrum.cz

Sociální pracovníci:

Bc. Nikol Fišerová, tel. 774 658 598, E-mail: nikol.fiserova@skp-centrum.cz
Kateřina Jamborová, tel. 773 449 990, E-mail: katerina.jamborova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek