Pomáháme vstát ikona facebook

Domov Simeon – osoby se zdravotním postižením

Posláním Domova Simeon v Horním Jelení – domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby jsou poskytovány tak, aby zachovávaly, případně rozvíjely stávající dovednosti a schopnosti uživatelů služby. S ohledem na soběstačnost každého jedince zajišťuje Domov Simeon – OZP péči jejíž obsahem je starost o člověka po stránce tělesné i psychické, podpora uživatele služby v zapojení se do společenského dění.

Kontakty:

SKP-CENTRUM, o.p.s.
K Dubu 711
533 74 Horní Jelení

Přehled telefonních kontaktů – zde
E-mail: simeon.info@skp-centrum.cz

Domov Simeon na Facebooku

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek