Pomáháme vstát ikona facebook

Domov Simeon – odlehčovací služba

Domov Simeon pomáhá rodinám pečujícím o blízkého člověka se sníženou soběstačností. Na vymezenou dobu převezme a zajistí odpovídající péči, zejména v době, kdy se rodina z nějakých důvodů o svého blízkého nemůže postarat.
Pečujícím osobám tím poskytne čas na nezbytný odpočinek nebo k vyřešení vlastních problémů.

Cena kvality – čestné uznání pro Domov Simeon

Kontakty:

SKP-CENTRUM, o.p.s.
K Dubu 711
533 74 Horní Jelení

Přehled telefonních kontaktů – zde
E-mail: simeon.info@skp-centrum.cz

Domov Simeon na Facebooku

Kapacita služby: 16 lůžek
Časový rozsah služby: nepřetržitě

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek