Pomáháme vstát ikona facebook

Sbírka na podporu azylového domu

7.12.2017

V pátek 1. prosince 2017 se konal na chodbách Základní školy Svatopluka Čecha v Chocni bleší trh. Výtěžek z pronájmu lavic a dobrovolných příspěvků byl  letos předán  Azylovému domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě.

Tímto chceme za finanční dar v hodnotě 4 400,- Kč poděkovat. Využijeme ho na zkvalitnění společných prostor pro uživatelky a jejich návštěvy. Všechny naše maminky a děti tak budou mít možnost tento dar ocenit. Rádi bychom touto cestou poděkovali paní ředitelce PhDr. Zdeně Müllerové a všem zprostředkovatelům sbírky.

Tereza Bartošová
koordinátorka
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi VM

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek