Pomáháme vstát ikona facebook

V NZDM EMKO proběhl den otevřených dveří

10.10.2017

Ve středu 4. října proběhl v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež EMKO ve Vysokém Mýtě den otevřených dveří. V tento den byla jedinečná možnost prohlédnout si všechny prostory zařízení. EMKO tento den navštívily mimo jiné i pracovnice Městského úřadu ve Vysokém Mýtě a z organizace Mikádo.

Naše zařízení si také přišlo prohlédnout čtrnáct dětí, které zatím nesplňují věkovou hranici 10 let, která je potřebná pro to, aby mohly EMKO navštěvovat,“ uvedla koordinátorka zařízení a sociální pracovnice Dana Voleská.

Pro malé návštěvníky byl připraven zábavný program typu vyrábění soviček z ruliček od toaletního papíru, origami ve tvaru motýlků, nebo vymalovávání omalovánek, které byly volně k dispozici. Menší návštěvníci měli také možnost zahrát si hru „Člověče, nezlob se“. Mimo nich se dne otevřených dveří zúčastnili také rodiče, kteří si prostory prošli a doptávali se, co jsme za službu a jaké tu jsou pro jejich děti možnosti. Celkem se této akce zúčastnilo 56 lidí.

Den otevřených dveří je skvělá příležitost pro informování veřejnosti o tom, co je NZDM EMKO, jak funguje, kdo jsou pracovníci EMKA a jakým stylem s dětmi a mladými lidmi pracují. Každý takový zájem ze strany veřejnosti nás těší,“ shrnuje koordinátorka.

Dana Voleská, DiS.
Koordinátorka a sociální pracovnice NZDM EMKO
Tel.: +420 774 658 597
E-mail: emko@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek