Pomáháme vstát ikona facebook

Ve Službě podpory bydlení se uskutečnilo třetí setkání platformy

7.11.2017

Služba podpory bydlení
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001227

Název projektu: Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální služby

Tisková zpráva:

Náhrada škody pro oběti trestných činů byla tématem třetího setkání platformy

V pátek 20. října 2017 pořádala Služba podpory bydlení třetí setkání platformy na téma Náhrada škody pro oběti trestných činů, kterého se zúčastnili: Marie Podolská (KAPLAN & NOHEJL, advokátní kancelář s.r.o.), Mgr. Svatava Topičová (Probační a mediační služba Pardubice), Monika Peterková (Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco), Mgr. Kateřina Kotrlá (MOST pro o.p.s.) a pracovníci SKP-CENTRUM, o.p.s.

Sociální pracovnice Služby podpory bydlení SKP-CENTRUM, o.p.s., představila kazuistiku klienta, který byl v loňském roce fyzicky napaden, čímž mu byla způsobena velká újma na zdraví: Vzhledem k množství exekucí pachatele, kdy byla mizivá pravděpodobnost, že by byly peníze vymoženy soudně, bylo přistoupeno k možnosti peněžité pomoci obětem trestných činů. V současné době má klient o peněžitou pomoc zažádáno, řekla Bc. Markéta Schejbalová, se kterou nyní klient na náhradě škody pro oběti trestných činů spolupracuje.

Právní asistentka Marie Podolská z advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl, seznámila účastníky setkání platformy se základní charakteristikou, právní úpravou, podmínkami nároku, výší a postupem při uplatnění nároku peněžité pomoci pro oběti trestných činů. „Peněžitá pomoc od státu je výhodná, na rozdíl od uplatnění práva na náhradu újmy v rámci soudního řízení, v tom, že pachatel trestného činu nemusí být znám nebo po něm nelze vymoci náhradu škody a poškozený neplatí náklady řízení,“ uvedla Marie Podolská.

Výstupem této platformy bylo seznámení účastníků s peněžitou pomocí pro oběti trestných činů, která není příliš známá, a tak bližší informace o této problematice byly velkým přínosem tohoto setkání. Více informací a potřebné dokumenty jsou na webových stránkách www.justice.cz.

Zuzana Hanušová, DiS
vedoucí sociální pracovník

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek