Pomáháme vstát ikona facebook

Historie

Obecně prospěšná společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., vznikla v návaznosti na výzvu Ministerstva vnitra ČR, která byla adresována tehdejšímu občanskému sdružení SKP-CENTRUM, o.s. V tomto dokumentu bylo občanské sdružení vyzváno k transformaci na jinou právní formu. Požadavek byl zdůvodněn právním názorem ministerstva, podle kterého nemůže občanské sdružení sloužit k výkonu profesní činnosti – poskytování sociální služby. Vzhledem k tehdejší právní úpravě nebylo možné občanské sdružení transformovat na jinou právní formu bez jeho předchozí likvidace.

Dne 13. března 2008 proto vznikla společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., která je registrována v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 176.

Zakladatelé společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s. jsou:
pan Pavel Kamp,
Ing. Martin Kolovratník,
pan Pavel Kožíšek,
Ing. Petr Šilar,
paní Hana Šlechtová,
Mgr. Jan Vojvodík,
a pan Jaroslav Žítek.

Dne 1. 1. 2009, po téměř roční kontinuální přípravě, převzala společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., od zanikajícího občanského sdružení všechny její poskytované sociální a sociálně zdravotní služby a plynule pokračovala v jejich zajišťování. Rok 2009 byl zejména obdobím stabilizace a následné roky 2010–2012 obdobím řady opatření a rázných změn, které vedly k zefektivnění chodu společnosti a ke změnám v rozsahu i struktuře poskytovaných služeb.

Vznikly nové služby: Domov Simeon – odlehčovací služba a domov pro osoby se zdravotním postižením, Noclehárna pro ženy při Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi, Podpora rodiny, Terénní programy pro vyloučené romské lokality, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě, a naopak některé služby byly časem utlumovány a následně jejich poskytování ukončeno, například Pečovatelská služba Pardubice, služba Sociální rehabilitace nebo Dobrovolnické centrum.

Po více jak 20 letech SKP-CENTRUM, o.p.s., následuje původní myšlenky svých zakladatelů a v současné době poskytuje 20 sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, Přechodné zaměstnání – Probační program a nestátní zdravotnické zařízení (ošetřovatelskou službu). Přehled jednotlivých služeb lze nalézt – zde.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek