Pomáháme vstát ikona facebook

Popis realizace služby

Poskytované činnosti:

  • Umožnění ubytování na přechodnou dobu – zpravidla 1 rok,
  • poskytování podmínek pro osobní hygienu a pro přípravu stravy,
  • zajištění základního ošacení,
  • poskytování základního sociálního poradenství například v oblastech společenských vztahů, zdraví, práce, bydlení, peněz aj.,
  • zprostředkování kontaktu s lékaři, úřadem práce, se společenským prostředím,
  • pomoc při vyřizování všedních záležitostí dle potřeb uživatelů.


Průběh služby:

  1. Podání žádosti – osobně u sociální pracovnice
  2. Sepsání smlouvy, přijetí k ubytování – smlouva se uzavírá na 3 měsíce s možností prodloužení
  3. Individuální práce s uživatelem – definování zakázky a dílčích cílů směřujících ke zlepšení uživatelovi nepříznivé situace
  4. Ukončení služby:

a) na vlastní žádost uživatele

b) ze strany poskytovatele – důvody:
- hrubé nebo opakované porušování domovního řádu
- nezaplacení úhrady za službu
- zhoršení zdravotního stavu, které vyžaduje odbornou zdravotnickou péči
- neohlášená nepřítomnost uživatele minimálně po dobu 1 týdne

c) uplynutím doby poskytování sociální služby stanovené smlouvou

Materiální a technické zajištění služby:

Služby jsou poskytovány v budově s 1 třílůžkovým a 5 čtyřlůžkovými pokoji s  vybavením. Uživatelé mají k dispozici sociální zařízení na každém patře. Mohou využít také vybavenou společnou kuchyň, prádelnu, společenskou místnost, zahradu a počítačovou místnost.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek