Pomáháme vstát ikona facebook

Přijetí do Azylového domu

Postup přijetí do ADM

1)      Podání žádosti osobně u sociální pracovnice ADM – představení                    služby, motivační pohovor

- je třeba mít platný doklad totožnosti
- sociální pracovnice je přítomna ve všední dny od 7:00 do 15:30 hod.

2)      Potvrzení od praktického lékaře (formulář ke stažení – zde)

3)      Úhrada kauce 500 Kč (je možné se dohodnout na splátkách)

4)      Příjem = dávky hmotné nouze, výplata, starobní důchod, invalidní               důchod, …

  • pokud žadatel příjem : uhradit alespoň 10 dní dopředu (1000 Kč)
  • pokud žadatel příjem nemá: zažádat o dávky hmotné nouze na ÚP:
    • příspěvek na živobytí
    • na základně smlouvy o ubytování je možné žádat o dávku doplatku na bydlení

Formuláře dostupné na: https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKnouze.Zadost

Pokud je volná kapacita, žadatel splňuje podmínky pro přijetí, má potvrzení od lékaře, uhradí kauci a je jasné, jakým způsobem bude hradit služby, je možné ho ubytovat během jednoho dne.

V případě nejasností či dotazů se obraťte na sociální pracovnice:

Markéta Eliášová, DiS.
tel: 774 658 583
E-mail: marketa.eliasova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek