Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Azylového domu pro muže SKP-CENTRUM. o. p. s. v Pardubicích je poskytování služeb dospělým mužům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci obvykle spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme podmínky k zajištění základních životních potřeb, pomoc a podporu směřujeme k návratu do běžné společnosti.

Cíle

  • Poskytnout uživatelům podmínky pro zajištění základních životních potřeb.
  • Motivovat uživatele k aktivnímu přístupu při řešení jeho nepříznivé situace.
  • Podporovat a rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti uživatelů potřebné pro začlenění do běžné společnosti.
  • Informovat veřejnost o azylovém domě a problematice lidí bez přístřeší


Cílová skupina

Sociální služba Azylového domu je určena mužům starším osmnácti let, v nepříznivé sociální situaci způsobené nebo přímo související se ztrátou bydlení. Služby poskytujeme především mužům z Pardubic a Pardubického kraje.

Sociální služba nemůže být poskytnuta mužům, kteří/kterým:

  • potřebují bezbariérový přístup
  • potřebují nepřetržitou zdravotní nebo jinou péči
  • mají infekční onemocnění ohrožující ostatní uživatele služby
  • bylo v době kratší než šest měsíců ukončeno poskytování služby v Azylovém domě z důvodu porušení domovního řádu


Zásady poskytování služby

Individuální přístup – každý muž má svůj vlastní životní příběh, který je respektován při řešení jeho problémů.

Respekt a rovnost – každý muž je uznáván jako rovnocenný partner k pracovníkovi služby.

Podpora samostatnosti – každý muž je veden k aktivnímu a samostatnému přístupu při řešení své nepříznivé situace.

Profesionální přístup – zajištění kvalitního a odborného přístupu pracovníků.

Diskrétnost – pracovníci důsledně dbají na ochranu osobních údajů uživatelů, na ochranu jejich osobnosti a soukromí.

Kapacita zařízení:

Pět pokojů po čtyřech a jeden pokoj po třech lůžkách; celkem 23 lůžek.

Kontakty:

Adresa:
SKP-CENTRUM o.p.s.
Azylový dům pro muže
Milheimova 694
530 02 Pardubice

Tel.:     +420 464 629 249
Web:   www.skp-centrum.cz
E-mail: adm@skp-centrum.cz

Odborný tým:

Bc. Lucie Urlichová, DiS. – koordinátorka ADM
GSM:  +420 776 736 120
E-mail: lucie.urlichova@skp-centrum.cz

Sociální pracovnice
Markéta Eliášová, DiS., tel. 774 658 583,
E-mail: marketa.eliasova@skp-centrum.cz

Sociální pracovnice
Mgr. Martina Bendová, tel.: 461 102 381
E-mail: martina.bendova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek