Pomáháme vstát ikona facebook

Průběh služby

Průběh služby:

  1. Uskutečnění vstupního rozhovoru – osobně u sociálního pracovníka
  2. Sepsání smlouvy, přijetí k ubytování – smlouva se uzavírá na 3 měsíce s možností prodloužení
  3. Individuální práce s uživatelem – definování cíle a dílčích kroků směřujících ke zlepšení uživatelovi nepříznivé situace
  4. Ukončení služby:

a) na vlastní žádost uživatele

b) ze strany poskytovatele – důvody:
- dlouhodobá nespolupráce při řešení situace
- hrubé nebo opakované porušování Řádu DPC
- nezaplacení úhrady za službu
- při závažných projevech psychiatrického nebo jiného onemocnění,         případně zhoršení zdravotního stavu, které vyžaduje odbornou              zdravotnickou pomoc
- neohlášená nepřítomnost uživatele minimálně po dobu 1 týdne
- při odvolání souhlasu s poskytováním osobních a citlivých údajů ze         strany uživatele služby.

c) uplynutím doby poskytování sociální služby stanovené smlouvou

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek