Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Domu na půli cesty SKP-CENTRUM, o. p. s. se sídlem v Pardubicích je prostřednictvím nabízených činností podporovat mladé lidi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci v tom, aby se aktivně podíleli na změnách, které povedou k osamostatnění a uplatnění ve vlastním životě.

Cíle

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné pro uplatnění v běžném životě
 • vést uživatele k ekonomické nezávislosti
 • podporovat uživatele při zařazení se do společnosti
 • informovat veřejnost o problematice mladých lidí v nepříznivé životní situaci

Cílová skupina

Cílovou skupinou Domu na půli cesty jsou mladí dospělí ve věku 18 – 26let, odcházející ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče, z výkonu trestu odnětí svobody, bez rodinného zázemí nebo s nefunkčním rodinným zázemím, nacházející se v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, a kteří se chtějí aktivně podílet na změně své životní situace.


Zásady poskytování služby

 • dobrovolnost a vlastní volba – každý uživatel využívá službu DPC dobrovolně a sám rozhoduje, jak bude postupovat při řešení své nepříznivé situace
 • důstojnost a rovnost – každý z uživatelů je brán jako rovnocenný partner k pracovníkovi služby
 • individuální přístup – pracovníci přistupují ke každému uživateli bez předsudků
 • kvalita a profesionalita – zajištění kvalitního a odborného přístupu pracovníků


Poskytujeme

 • dočasné ubytování na dobu zpravidla 1 roku
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • sociální trénink, zaměřený na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života

Kontakt

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Dům na půli cesty
Jungmannova 2550
530 02  Pardubice

Tel.: 464 629 612
Mobil: 774 658 590
e-mail: dpc.info@skp-centrum.cz

Provoz služby
Služba je poskytována nepřetržitě na adrese Jungmannova 2550, Pardubice.
Sociální pracovníci jsou přítomni v pracovní dny od 7:00 – 19:00 hod.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek