Pomáháme vstát ikona facebook

Nový prostor

Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli.

Pomáhá preventivně osobám, které se mohou dostat do tíživé životní situace, nebo naopak osobám, které již v tíživé situaci jsou.

Cena jednoho výtisku je 50 Kč, ze kterých polovina náleží prodejci.

Časopis je čtrnáctideník, má 40 stran (vánoční číslo 48 stran), obsahuje články týkající se aktuálního dění ve společnosti, křížovku, komiks, rozhovory.

Kodex prodejce

Prodejce Nového prostoru nesmí:

 • prodávat mimo místo uvedené na průkazce,
 • být po dobu prodeje pod vlivem alkoholu nebo jiných drog,
 • používat vulgarity, nadávky, rasistické, sexistické či jinak společensky nepřípustné obraty ve styku s veřejností, dalšími prodejci nebo pracovníky výdejny,
 • zdržovat kolemjdoucí proti jejich vůli,
 • žebrat nebo jiným nepovoleným způsobem požadovat od lidí na ulici peníze, pokud má na sobě průkazku prodejce,
 • nutit jiného prodejce, aby opustil své prodejní místo,
 • páchat kriminální činnost nebo jí napomáhat, zvláště je-li označen průkazem prodejce nebo s sebou má časopisy,
 • prodávat časopisy neregistrovaným nebo vyloučeným prodejcům,
 • nesprávně vracet z přijaté částky,
 • požadovat cenu vyšší než oficiální cena časopisu,
 • kouřit při prodeji časopisů, či na prodejním místě.


Kupujte jen od prodejců, kteří:

V případě pochybností o správnosti prodeje kontaktujte regionální reprezentantku Zuzanu Hanušovou, DiS., na telefonním čísle 777 765 842 nebo na e-mailové adrese  zuzana.hanusova@skp-centrum.cz.

Více informací o NP se dozvíte na webových stránkách:
www.novyprostor.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek