Pomáháme vstát ikona facebook

Popis realizace služby

Služby jsou poskytovány ambulantní formou a obsahují tyto základní činnosti:

Základní sociální poradenství a řešení nepříznivé životní situace

Poradenství je poskytováno formou individuálních konzultací a reaguje na potřeby a aktuální situaci uživatele služby. Pracovníci poskytují uživatelům služby potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace (informace týkající se poskytování sociální služby a možnostech využití jiných sociálních služeb a běžně dostupných zdrojů,…), podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (pomoc se zařizováním dokladů, pomoc při registraci na úřadech, možnost telefonování z důvodu zaměstnání a ubytování, doprovod k lékaři a na úřady, zprostředkování služeb – předání kontaktu, telefonická či osobní intervence pracovníka);

Bezpečné zázemí

Uživatelé mohou v době od 9.00 do 15.00 využít zázemí Nízkoprahového denního centra. Využitím tohoto prostoru jsou chráněni před nepříznivým počasím. Každý uživatel má právo na důstojnost a slušné zacházení. Nikdo tu není ponižován nebo nějakým způsobem napadán.

Potravinová pomoc

Nízkoprahové denní centrum nabízí potravinový servis. Jedná se o kávu a sáčkovou polévku. Nový uživatel má právo na 3 kávy a 3 polévky zdarma. Při dalším využívání této pomoci servisu je tato služba zpoplatněna. V NDC je po celou dobu k dispozici zdarma čaj nebo šťáva.

Hygienický servis (praní prádla, sprchování, distribuce obnošeného oblečení)

Uživatelé služby Nízkoprahové denní centrum mají možnost využití hygienického servisu (sprchování) jedenkrát týdně zdarma, při častějším využití za poplatek 5Kč. Dále je zde možnost vyprání prádla za 10Kč/prací prášek na jeden prací cyklus, a pokud potřebují nějaké oblečení, je k dispozici sociální šatník, který je zdarma (limitované možnosti).

Servis spojený s prodejem časopisu Nový Prostor

Nabízíme zprostředkování služby sociální rehabilitace, tedy prodeje časopisu Nový prostor (nácvik pracovních dovedností a zajištění životních potřeb). Je to možnost přivýdělku pro uživatele, kteří nemají práci, nejsou v evidenci ÚP, nemají nárok na sociální dávky nebo jsou limitováni svým nízkým příjmem (existenční minimum, vysoké náklady na ubytování, aj.).

Uživatel služby sociální rehabilitace je při komunikaci s pracovníky nazýván prodejcem. Prodejce je při registraci do programu detailně seznámen s podstatou služby, s právy a povinnostmi obou smluvních stran, a to takovou formou, aby mu bylo sdělení srozumitelné. Může se na cokoli zeptat, nechat si vysvětlit a upřesnit.

Do programu se může zaregistrovat i člověk, který nemá platný doklad totožnosti (při registraci musí zájemce předložit jakýkoli dokument, ve kterém lze ověřit alespoň jméno a příjmení, např. náhradní doklad vystavený PČR, rodný list, průkaz ZTP atd). Každý nový prodejce má nárok na startovní výtisky – bezprostředně po registraci a vystavení průkazky prodejce obdrží 3 ks časopisů zdarma.

Všechny ostatní časopisy si již prodejce nakupuje, a to za 30,- Kč. Z této sumy patří  25,- Kč Novému Prostoru, o.s. a 5,- Kč tvoří pro klienta motivaci k dalšímu prodeji a pracovníci mu je spoří (dostává je při výplatě, v den prodeje nového čísla).

Prodejce má právo pracovníky kdykoli požádat o pomoc a podporu při řešení problémů spojených s prodejem či osobních záležitostí, má právo požádat pracovníky denního centra o konzultaci se zkušenými prodejci.

Odborný tým o.j. NDC

Pracuje s uživateli služby na základě kontaktní práce a individuálního přístupu. S každým uživatelem služby je uzavřena ústní Smlouva o poskytování sociální služby. Na jejím základě je pak s každým uživatelem vypracován jeho Individuální plán obsahující cíle, kterých chce prostřednictvím služby dosáhnout a kroky, které k dosažení cíle povedou.

Všechny poskytované činnosti vykonávají pracovníci NDC na základě pracovních postupů a v souladu s individuálními potřebami uživatelů.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek