Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Poslání

Nízkoprahové denní centrum, SKP-CENTRUM, o.p.s., v Pardubicích, poskytuje osobám bez přístřeší a osobám ohroženým ztrátou bydlení, starším 18ti let, podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé životní situace a snaží se zmírňovat dopady s touto situací spojené. Tyto služby je možné využít anonymně, každý všední den.

Cíle

 • Poskytovat uživatelům možnost a podmínky pro zajištění základních životních potřeb (potravinová pomoc, sprcha, ošacení apod.)
 • Za pomoci sociálního poradenství podporovat uživatele při aktivním řešení situace, dle jeho vlastních možností; poskytovat informace o dalších návazných službách (Azylový dům pro muže, Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Noclehárna pro muže, noclehárna pro ženy, občanská poradna, apod.)
 • Zprostředkování služby sociální rehabilitace Nový Prostor (servis spojený s prodejem časopisu NP)
 • Informovat veřejnost o službě a problematice osob bez přístřeší.


Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší (či osoby tímto jevem ohrožené), starší 18ti let, které si chtějí zajistit své základní životní potřeby či podpořit v řešení jejich nepříznivé životní situace.

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby

Služba není určena lidem, pro které nejsou vytvořeny odpovídající podmínky pro poskytování sociální služby:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup (prostory) a osobám, které nejsou schopny samostatného pohybu; osobám s akutním infekčním onemocněním;
 • osobám, které nejsou schopné, v rámci rozhovoru s pracovníkem, porozumět pravidlům NDC, svým právům a povinnostem;
 • služba může být odmítnuta z kapacitních důvodů (naplnění okamžité kapacity – zájemci je nabídnuto vyčkání, popř. domluvena schůzka na jiný termín);
 • osobám, které požadují službu, kterou zařízení neposkytuje (v takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu.)

Jinak službu může využít kdokoliv z cílové skupiny, pokud svým chováním a jednáním neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele či pracovníky. Poskytování služeb se řídí jasnými pravidly.

Poskytované služby

 • bezpečné zázemí;
 • podpora při řešení nepříznivé životní situace;
 • sociální poradenství (informace týkající se poskytování sociální služby a možnostech využití jiných sociálních služeb a běžně dostupných zdrojů);
 • potravinová pomoc (polévka, káva, čaj);
 • hygienický servis (praní prádla, sprchování, distribuce obnošeného oblečení);
 • servis spojený s prodejem časopisu Nový Prostor;


Zásady poskytované služby

Důstojnost a rovnost, anonymita

Pracovníci spolupracují s uživatelem služby jako s rovnocenným partnerem a zajišťují důstojný přístup a prostředí při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Individuální přístup

Každý člověk má svůj vlastní životní příběh a názory, které jsou pracovníky respektovány při řešení jeho problémů.

Pracovníci zohledňují individuální schopnosti a dovednosti uživatele služby.

Respekt

Uživatel služby je tím, kdo vede průběh služby, a sociální pracovník mu poskytuje potřebnou podporu pro samostatné rozhodování.

Profesionální přístup

Pracovníci se neustále vzdělávají formou školení, kurzů a odborných stáží a své poznatky uplatňují při poskytování sociální služby.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita nízkoprahového denního centra je max. 25 osob.

Provozní doba

Provozní doba nízkoprahového denního centra je každý všední den  od 9,00 do 15,00 (tzn. mimo víkendy a svátky).

Kontakty

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové denní centrum
J.Palacha 324/37
530 02 Pardubice
Tel.číslo: 461 102 383
Web:  www.skp-centrum.cz


Odborný pracovní tým

Mgr. Lenka Šuláková – koordinátor
E-mail: lenka.sulakova@skp-centrum.cz
GSM: 773 099 585

Zuzana Hanušová,  DiS. – sociální pracovnice
E-mail: zuzana.hanusova@skp-centrum.cz
GSM: 777 765 842

Lenka Košťálová – pracovnice v sociálních službách
E-mail: lenka.kostalova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek