Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Terénního programu při Nízkoprahovém denním centru SKP-CENTRUM, o. p. s. je aktivně vyhledávat a kontaktovat osoby převážně bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení, starší 18ti let, v případě zájmu jim pomoci a podpořit je při řešení jejich nepříznivé životní situace, ve které se právě nacházejí. Kontaktování těchto osob probíhá v jejich přirozeném prostředí na území města Pardubice, každý všední den.

Cíle

  • Vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší či osoby bezdomovectvím ohrožené v jejich přirozeném prostředí;
  • poskytovat uživatelům služby základní sociální poradenství a pomoci jim orientovat se v jejich situaci, předávat kontakty na návazné služby;§ poskytovat uživatelům základní potravinovou pomoc;
  • zvýšit informovanost veřejnosti o problematice života osob bez přístřeší.


Cílová skupina

Osoby bez přístřeší nebo muži a ženy ohrožené ztrátou bydlení, starší 18ti let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby

  • služba může být odmítnuta osobám, které nespadají do cílové skupiny terénního programu;
  • osobám, které požadují služby, které terénní program neposkytuje (v takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu);
  • služba může být odmítnuta z kapacitních důvodů (naplnění okamžité kapacity – zájemci je nabídnuto vyčkání, popř. domluvena schůzka na jiný termín);
  • osobám, které jeví známky agresivity vůči sobě nebo svému okolí;
  • osobám, které jsou pod zjevným vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

Zásady poskytované služby

Důstojnost a rovnost, anonymita

Pracovníci spolupracují s uživatelem služby jako s rovnocenným partnerem a zajišťují důstojný přístup a prostředí při řešení jeho nepříznivé sociální situace. Není nutné uvádět své jméno.

Individuální přístup

Každý člověk má svůj vlastní životní příběh a názory, které jsou pracovníky respektovány při řešení jeho problémů. Pracovníci zohledňují individuální schopnosti a dovednosti uživatele služby.

Respekt

Uživatel služby je tím, kdo vede průběh služby, a sociální pracovník mu poskytuje potřebnou podporu pro samostatné rozhodování.

Profesionální přístup

Pracovníci se neustále vzdělávají formou školení, kurzů a odborných stáží a své poznatky uplatňují při poskytování sociální služby.


Provozní doba

Provozní doba terénního programu je flexibilní. Od roku 2015 kontaktuje odborný tým uživatele převážně v době od 7,00 do 15,00 hodin, doba práce v terénu je zpravidla 3 – 4 hodiny denně. Po dohodě je možné kontaktovat uživatele i v jinou dobu (v brzkých ranních či večerních hodinách). Služby jsou poskytovány v pracovní dny.

V případě potřeby je možné domluvit kontakt po telefonu či domluvit schůzku s pracovníky v místě zázemí NDC-TP. V případě krizové intervence je možné s pracovníky hovořit i v jinou dobu.

Změny pracovní doby se týkají převážně supervize, školení pracovníků, mimořádných situací apod. Uživatelé jsou o nich informováni ústně.


Kontakty

SKP-CENTRUM, o. p. s.
Nízkoprahové denní centrum – Terénní programy
J.Palacha 324
530 02 Pardubice
Tel.: +420 461 102 383
E-mail: teren.ndc@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek