Pomáháme vstát ikona facebook

Popis realizace služby

Popis realizace poskytování sociální služby

Poskytované činnosti:

 • Poskytnutí přenocování,
 • zajištění podmínek pro osobní hygienu,
 • zajištění podmínek pro ohřev stravy,
 • možnost poskytnutí základního ošacení,
 • podpora při řešení nepříznivé životní situace,
 • zprostředkování kontaktů na další návazné sociální služby.


Průběh služby:

 1. Příjem zájemců o službu od 19:00 do 19:30 hod.
 2. Uzavření ústní smlouvy o poskytování služby, seznámení s řádem, právy a povinnostmi,
 3. Vydání lůžkovin a hygienických prostředků,
 4. Hygiena uživatelů + příprava stravy,
 5. Individuální práce s uživatelem – v případě zájmu uživatele definování zakázky a dílčích cílů směřujících ke zlepšení jeho nepříznivé situace
 6. Ukončení služby:

a) na vlastní žádost uživatele

b) ze strany poskytovatele – důvody:
- hrubé nebo opakované porušování řádu noclehárny
- zhoršení zdravotního stavu, které vyžaduje odbornou zdravotnickou péči

Materiální a technické zajištění služby:

Služba je poskytována v budově azylového domu, k dispozici jsou 2 pokoje se 6 lůžky, k pokojům náleží jedno sociální zařízení (WC + sprcha). Dále je k dispozici kuchyň. Služba také využívá prádelnu k praní prádla pro uživatele i prádla uživatelů.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek