Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Noclehárny pro muže, SKP-CENTRUM, o.p.s., Pardubice, je poskytnout mužům bez přístřeší pomoc a důstojné uspokojení základních lidských potřeb (přenocování, zajištění podmínek pro přípravu stravy a pro vykonání osobní hygieny) a podpořit je v řešení jejich nepříznivé situace.

Cíle

 • Poskytnout přenocování v důstojných podmínkách
 • Poskytnout podmínky pro přípravu stravy a pro vykonání osobní hygieny
 • Nabídnout uživatelům služby informace pro řešení nepříznivé situace
 • Podpořit uživatele služby ve využití návazných služeb
 • Informovat veřejnost o problematice osob bez přístřeší


Cílová skupina

Služba je určena mužům starším osmnácti let, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci způsobené ztrátou bydlení.

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby

Služba může být odmítnuta z kapacitních důvodů. Jinak službu může využít kdokoliv z cílové skupiny, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje ostatní uživatele, sám sebe či pracovníky.

Dále služba nemůže být poskytnuta osobám, které:

 • požadují službu, kterou zařízení neposkytuje (v takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu.)
 • jsou zdravotně nezpůsobilí k pobytu v NOC (zájemce o službu není soběstačný, má akutní infekční onemocnění, potřebuje bezbariérový přístup,…)


Zásady poskytované služby

 • Zachování lidské důstojnosti, respekt a úcta k člověku i k jeho právům – respektujeme práva a svobodné rozhodnutí všech uživatelů. Uznáváme jedinečnost, hodnotu a důstojnost každého člověka s důrazem na jeho silné stránky a partnerské postavení. Pracovníci za všech okolností respektují vlastní rozhodnutí uživatele. V případně rozdílného názoru ho pouze informují o možných rizicích z toho plynoucích.
 • Anonymita a diskrétnost – uživatel služby může vystupovat anonymně či pod přezdívkou, pokud nechce uvádět jméno. Pracovníci organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.
 • Individuální přístup – uživatele chápeme jako samostatnou osobnost s vlastními názory. Každý uživatel je respektován z hlediska individuálních potřeb, možností a vůle.
 • Dobrovolnost – uživatel vstupuje do zařízení a využívá služeb na základě vlastního rozhodnutí. Pracovník respektuje uživatele a jeho rozhodnutí včetně rozhodnutí uživatele službu ukončit.

  Kapacita služby

Dva pokoje po šesti lůžkách; celkem 12 lůžek.

Cena noclehu

20Kč/noc

Kontakty:

SKP-CENTRUM o.p.s.
Noclehárna pro muže
Milheimova 694
530 02 Pardubice

Tel.:     +420 464 629 249
Web:   www.skp-centrum.cz
E-mail: adm@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek