Pomáháme vstát ikona facebook

Popis realizace služby

Popis realizace poskytování sociální služby

Noclehárna pro ženy
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Na Spravedlnosti 803
530 02 Pardubice

Adresa poskytovatele: SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

Cílová skupina:

Osoby bez přístřeší. Služby je určena pro plnoleté ženy.

Informace o službě:

Webové stránky www.skp-centrum.cz.

O podrobnostech poskytování služby je možné se informovat osobně nebo telefonicky u pracovníků služby. Tištěné letáky o poskytované službě jsou k dispozici u poskytovatele služby či u spolupracujících organizací.

Vlastní průběh služby:

Prostřednictvím noclehárny je poskytnut nocleh a základní zázemí ženám, které se ocitly bez domova.

Pracovník provede vstupní pohovor se zájemkyní o službu, vyhodnotí situaci a rozhodne o poskytnutí služby. Seznámí novou uživatelku se základními vnitřními předpisy Noclehárny pro ženy. Uživatelkám jsou přiděleny lůžkoviny, mycí prostředky, příp. čisté ošacení. Každý den je uživatelkám poskytnuta jednoduchá strava. Uživatelce služby je nabídnut poradenský rozhovor zaměřený na hledání možných východisek z její nepříznivé životní situace. Služba je poskytována celoročně každý den v době od 19:00 do 7:30.

S každou uživatelkou služby je uzavřena ústní Smlouva o poskytnutí služby. Každé uživatelce služby je poskytována služba Noclehárna pro ženy dle jejích individuálně sjednaných potřeb a možností služby.

Ukončení služby:

  1. Na vlastní žádost uživatelky služby.
  2. Ze strany poskytovatele při hrubém nebo opakovaném porušení řádu služby.

Popis technického a materiálního zabezpečení

Noclehárna pro ženy se nachází v budově  Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi, Na Spravedlnosti 803 Pardubice.

Pro účely Noclehárny pro ženy jsou využity následující prostory:

  • dva třílůžkové pokoje pro uživatelky služby
  • sprcha, WC
  • pracovníkův prostor pro příjem uživatelek na noc

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek