Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

NOCLEHÁRNA PRO ŽENY

 

Poslání:

Posláním noclehárny pro ženy je poskytnout ženám bez přístřeší pomoc a důstojné uspokojení základních lidských potřeb (přenocování, pomoc při osobní hygieně, zajištění jednoduché stravy) a podpořit je v řešení jejich situace.

Cíle služby:

  1. Zajistit ženám přenocování v důstojných podmínkách.
  2. Informovat ženy o možnostech řešení jejich situace.
  3. Podpořit ženy ve využití následných návazných služeb.

 

Cílová skupina:

Služba je určena plnoletým ženám bez přístřeší.

Službu nemohou využít ženy, jejichž chování vykazuje prvky, které by mohly závažným způsobem narušit kolektivní soužití a ženy, které potřebují bezbariérový přístup.

Zásady:

Individuální přístup - Každá žena má svůj vlastní životní příběh, který je respektován při řešení jejích problémů.

Respektování volby – Pomoc vychází z osobních přání a potřeb ženy.

Rovnost - Každá žena je uznávána jako rovnocenný partner k pracovníkovi služby.

Anonymita – Žena není povinna sdělovat osobní údaje.

Kapacita zařízení:

6 lůžek  

Kontakt:

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Na Spravedlnosti 803
530 02 Pardubice
Tel.: 466 636 077, mobil: 777 765 835

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek