Pomáháme vstát ikona facebook

Seznam partnerů a sponzorů našich aktivit v roce 2015

Děkujeme, že pomáháte s námi.

Orgány veřejné správy a místní samosprávy


Nadace a občanská sdružení


Podnikatelský sektor

Finanční dary

Věcné dary

Fyzické osoby

Finanční a věcné dary

  • soukromí dárci, kteří jsou tradičně uvedeni ve výroční zprávě SKP-CENTRUM, o.p.s.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek