Pomáháme vstát ikona facebook

Darujte teď hned!

 

Podpora činnosti organizace

Naše organizace pomáhá osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Váš příspěvek bude využit na to, co je aktuálně zrovna nejvíce potřeba.

Podpora služeb starajících se o ženy a děti

Pomáháme ženám a matkám s dětmi překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci rodiny či přátel. Poskytujeme jim přístřeší, psychickou i materiální podporu. Pomáháme jim situaci aktivně řešit. Dále provozujeme nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.

Podpora služeb starajících se o seniory

Poskytujeme pomoc lidem, kteří jsou pro svůj věk, zdravotní postižení či dlouhodobou nemoc odkázáni na druhé. Jde o odlehčovací službu a domov pro osoby se zdravotním postižením v Domově Simeon, a také o pečovatelskou a ošetřovatelskou službu.

Podpora služeb starajících se o lidi bez domova

Lidé, kteří se ocitnou bez přístřeší, mohou využít našich nocleháren, azylových domů, nízkoprahového denního centra nebo Domu na půli cesty. Najdou u nás možnost ubytování a důstojné podmínky k zachování základních životních potřeb.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek