Pomáháme vstát ikona facebook

Firemní dárci

Spolupracujte s námi a podpořte uživatele našich služeb.

Věřte, že je v našem okolí mnoho lidí, kteří Vaši pomoc potřebují a dokáží ji ocenit. Především pak díky Vám jsme schopni zajistit kvalitní služby pro naše uživatele  – smysluplně vyplnit volný čas dětí, postarat se o důstojné stáří seniorů a zajistit potřebné služby i pro další skupiny lidí, kteří potřebují podporu v těžké životní situaci.

Proč pomáhat?

 • Pomůžete dobré věci a lidem, kteří si momentálně sami pomoci nedokáží.
 • Přispějete ke snižování kriminality v našem městě. (Služby, které poskytujeme, mají často i významný preventivní charakter.)
 • Vaše pomoc Vám umožní snížení daňového základu.
 • Prezentujte se jako společensky odpovědná společnost a získejte možnost zviditelnění své společnosti. (Veřejná prezentace je závislá na výši darovaných finančních prostředků a Vašich přáních – výroční zpráva, internetové stránky naší společnosti, reklamní bannery na našich akcích, tiskové zprávy v regionálním tisku, apod.)
  - Jméno Vaší společnosti může být uveřejněno ve veřejných seznamech dárců SKP-CENTRUM, o.p.s. – internetové stránky SKP, výroční zpráva.
  - Logo Vaší společnosti může být uveřejněno na internetových stránkách (s možností přímého vstupu na Vaše internetové stránky).
  - Umístěte na svých stránkách logo naší společnosti a pomozte nám s propagací našich služeb.

Jak pomoci:

 • Finanční podpora SKP-CENTRUM, o.p.s., nebo konkrétní služby, či akce.
 • Materiální podpora – darujte nám, nebo za zvýhodněnou cenu nabídněte svoje výrobky, služby (spektrum materiální podpory může být velmi široké – od hraček přes kancelářské potřeby, zdravotnické pomůcky, apod.)
 • Využijte možnosti nákupu výrobků uživatelů Přechodného zaměstnání, které můžete věnovat svých obchodním partnerům nebo zaměstnancům Vaší společnosti.
 • Nabídněte nám prostor k prodeji výrobků uživatelů Přechodného zaměstnání ve Vašich prodejnách.
 • Umožněte uživatelům našich služeb volný, nebo zlevněný vstup na Vaše akce, nebo  do Vašich prostor (divadelní představení, filmová představení, sportovní areál).
 • Umístěte na své internetové stránky naše logo nebo odkaz na naše internetové stránky.

Samozřejmostí je pro nás sepsání darovací smlouvy, kde budou jasně definovány podmínky za jakých naši společnost podpoříte a způsob, jakým Vaši podporu využijeme.

Po vyčerpání Vašeho daru Vám poskytneme informace o jeho využití (kopie faktury, kopie dodacího listu …), fotografickou dokumentaci Vámi podporované akce či služby, případně také  certifikát jako poděkování za dar.

Děkujeme, že nám pomáháte!

V případě zájmu o spolupráci, prosím, kontaktujte fundraisera:
Bc. Lenka Šlezingrová
Mobil: 773 092 585
E-mail: fundraiser@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek