Pomáháme vstát ikona facebook

Praxe

SKP-CENTRUM, o.p.s. je stabilní organizací poskytující zdravotní a sociální služby od roku 1992 (od roku 2009 pod stávajícím názvem). V současné době provozujeme necelou dvacítku registrovaných služeb, kterými pokrýváme široké spektrum klientů. Klíčové je pro naše služby území města Pardubic, ale řada našich služeb je poskytována v rámci celého Pardubického kraje.

Poskytování praxí v našich službách bereme jako možnost poznat budoucí uchazeče o pracovní místa v naší organizaci, ale i jako velkou příležitost využít potenciál praktikantů při rozvoji poskytovaných služeb.

Jsme schopni poskytnout nejen individuální či skupinové exkurze v našich zařízeních, ale i praxe šité na míru požadavkům studentů či vzdělávacích institucí. Nabízíme tak praxe průběžné i souvislé, v rozmezí od 8 do 160 hodin. Při domlouvání praxe jsou vždy rozhodující požadavky praktikanta, kapacita a typ pracoviště, na kterém má být praxe vykonávána.

Klademe velký důraz na bezpečí všech zúčastněných. Všem klientům je dán dostatečný prostor na to, aby se sami rozhodli, zda se k jejich materiálům bude mít praktikant přístup. Ze strany praktikantů dbáme na jejich řádné proškolení v oblastech BOZP a PO.

Důležitý je pro nás také přínos, který by měl mít pobyt v našich službách pro praktikanta. Snažíme se o maximální zapojení studentů do provozu služby. Samozřejmostí je pro nás také provázení praktikanta při praxi, které zajišťují zkušení a odborně vyškolení pracovníci.

Absolvování praxe v SKP-CENTRUM o.p.s.

V případě, že máte zájem o praxi v SKP-CENTRUM o.p.s. nejprve si vyberte službu, ve které byste chtěli praxi vykonávat. Následně kontaktujte koordinátorku/koordinátora příslušné služby a zjistěte, je-li ve službě pro praktikanta místo, popřípadě v jakém termínu. Všechny informace včetně kontaktů naleznete na tomto webu. Podrobnější informace o způsobu vykonávání praxe získáte od koordinátorek/koordinátorů služeb.

Výkon praxe je možný pouze na základě uzavřené smlouvy o výkonu odborné praxe. Tuto smlouvu za SKP-CENTRUM, o.p.s. sepisuje metodik sociální práce (kontakt níže). Podmínkou nástupu na praxi je i proškolení v pravidlech BOZP a PO. Praktikant je také poučen o mlčenlivosti související s výkonem praxe v sociálních službách.

Praktikant je povinen:

 • před započetím praxe předložit vedoucímu praxe dokumenty potřebné pro zajištění praxe (požadavky vzdělávací instituce apod.),
 • účastnit se domluvených termínů určených pro výkon praxe,
 • případnou nepřítomnost na praxi (předem) omluvit u vedoucího praxe,
 • dodržovat podmínky smlouvy o výkonu odborné praxe vč. povinné mlčenlivosti,
 • dodržovat zásady BOZP a PO,
 • dodržovat pracovní postupy a pravidla pracoviště – pracovat pod dohledem vedoucího praxe,
 • řídit se jeho pokyny, realizovat praxi v souladu s vytyčeným cílem praxe,
 • pracovat s uživatelem služby pouze s vědomím pracovníka ve službě,
 • po ukončení praxe vyplnit dotazník „Hodnocení praxe studentem.“

Za poskytnutí odborné praxe je stanoven poplatek dle rozsahu praxe:

 • do 80 hodin – 300,-Kč,
 • 81 – 150 hodin – 500,-Kč,
 • 151 hodin a více – 700,-Kč.


Kontakt:

Mgr. Jiří Čermák
metodik sociální práce

SKP-CENTRUM o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
tel.: 464 629 624
tel. mob.: 777 765 848

email: jiri.cermak@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek