Pomáháme vstát ikona facebook

Nabídkové listy pro odborné praxe

Městský azylový dům pro ženy, Pardubice

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe; 8 hod/den.

Délka praxe: upřednostňujeme praxe od 40 do 80 hodin.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; max. 4 praktikanti/semestr.

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání azylového domu, cílová skupina, základní cíle     služby, aj.
 • Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • účastnit se běžných činností sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách jako pozorovatel (v případě, že s tím uživatelka služby souhlasí) – vstupní rozhovor při žádosti o poskytnutí sociální služby, příprava a podpis smlouvy, konzultace s uživatelkou služby, práce na individuálním plánování, doprovody
 • samostatně může vykonávat – zpracování statistických dat, administrativní práce
 • nahlížet do interních dokumentů (metodika služby, osobní složky uživatelů, řády a pracovní postupy).
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 8:00 do 16:30, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Azylový dům pro muže a Noclehárna, Pardubice

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe; 8 hod/den.

Délka praxe: upřednostňujeme praxe od 40 do 80 hodin.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; max. 4 praktikanti/semestr.

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání azylového domu, cílová skupina, základní cíle      služby aj.
 • Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • účastnit se běžných činností sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách jako pozorovatel (v případě, že s tím uživatel služby souhlasí) – vstupní rozhovor při žádosti o poskytnutí sociální služby, příprava a podpis smlouvy, konzultace s uživatelem služby, práce na individuálním plánování, doprovody
 • samostatně může vykonávat – zpracování statistických dat, administrativní práce
 • nahlížet do interních dokumentů (metodika služby, osobní složky uživatelů, řády a pracovní postupy).
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 6:30 do 15:30, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Nízkoprahové denní centrum- terénní program, Pardubice

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe; 8 hod/den.

Délka praxe: jsme schopni nabídnout praxe od 40 do 120 hodin.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; max. 4 praktikanti/semestr.

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání nízkoprahového denního centra a terénních programů, cílová skupina, základní cíle služby aj.
 • Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • účastnit se běžných činností sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách jako pozorovatel (v případě, že s tím uživatel služby souhlasí) – vstupní rozhovor při žádosti o poskytnutí sociální služby, příprava a podpis smlouvy, konzultace s uživatelem služby, práce na individuálním plánování, doprovody
 • samostatně může vykonávat – zpracování statistických dat, administrativní práce
 • nahlížet do interních dokumentů (metodika služby, osobní složky uživatelů, řády a pracovní postupy).
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 7:00 do 15:30, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Intervenční centrum, Pardubice

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe; 8 hod/den.

Délka praxe: jsme schopni nabídnout praxe v maximální délce 40 hodin.

Počet praktikantů v zařízení: 1 praktikant za semestr

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání intervenčního centra pro soby ohrožené domácím násilím, cílová skupina, základní cíle služby aj.
 • Student se seznámení s činností pracoviště: obecný způsob práce s osobami ohroženými domácím násilím, techniky práce, způsob zprostředkování návazných služeb IC.
 • Předání informací o domácím násilí: statistiky, domluvené principy řešení případů domácího násilí v rámci jednotlivých okresů Pardubického kraje aj.
 • Seznámení s právním rámcem činnosti IC a se zákony, se kterými pracuje pracovník IC.
 • Informace o interdisciplinární spolupráci v rámci ochrany osob před domácím násilím: možná účast na aktuálních setkání, prezentací činnosti a přednáškách o domácím násilí.
 • Další aktivity dle domluvy o plánu praxe mezi praktikantem/kou a vedoucím praxe.

Nenabízíme: přímý kontakt s uživateli služby a náhled do klientské dokumentace.

 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v provozní dobu IC , případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Dům na půl cesty, Pardubice

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe; 8 – 12 hod/den.

Délka praxe: od 40 do 120 hodin, dle požadavků školy.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; max. 3 praktikanti/semestr.

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání domu na půl cesty, cílová skupina, cíle služby aj.
 • Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • nahlížet do dokumentace a osobních složek uživatelů.
 • pasivně se účastnit rozhovorů s uživateli (konzultace, individuální plánování)
 • spolupracovat na aktualizaci osobních složek a zápisů konzultací
 • podílet se přímo na některých činnostech s uživateli: doprovod uživatele na úřad práce, do obchodu při nákupu potravin, pomoc při vyhledávání zaměstnání či bydlení apod.
 • účastnit se porad pracovního týmu (provozní, metodická, uživatelská).
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 8:00 do 19:00, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub, Pardubice

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe.

Délka praxe: od 40 do 120 hodin, dle požadavků školy.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; cca 6 praktikantů/semestr.

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání NZDM, cílová skupina, cíle služby aj.
 • Student se dále seznámí s metodikou služby, realizovanými aktivitami.
 • Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • nahlížet do vykazovaných činností či osobních složek uživatelů služby
 • spolupracovat na realizaci výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, tématických workshopů.
 • účastnit se náslechů u probíhajících rozhovorů či konzultací.
 • pod vedením pracovníka má možnost vyzkoušet si individuální či skupinovou práci s uživateli služby (doučování, besedy apod.).
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 12:00 do 17:00, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Terénní program při NZDM – Free klub, Pardubice

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe.

Délka praxe: od 40 do 120 hodin, dle požadavků školy.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; max. 4 praktikanti/semestr.

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání terénního programu, cílová skupina, cíle služby aj.
 • Student se dále seznámí s metodikou služby, realizovanými aktivitami.
 • Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • nahlížet do vykazovaných činností či osobních složek uživatelů služby
 • pracovat s uživateli v terénu ve stanovených lokalitách.
 • účastnit se náslechů u probíhajících rozhovorů či konzultací.
 • pod vedením pracovníka má možnost vyzkoušet si individuální či skupinovou práci s uživateli služby (výchovné vzdělávací a aktivizační činnoti).
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 12:00 do 17:00, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO, Vysoké Mýto

Upřednostňujeme souvislé praxe před průběžnými, 8 hod/den.

Délka praxe: minimálně 40 hodin.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; max. 4 praktikanti/semestr.

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání NZDM, cílová skupina, cíle služby aj.
 • Seznámení se s metodikou služby, realizovanými aktivitami.
 • Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • být přítomen jednání se zájemcem o službu, uzavírání smlouvy, individuálnímu plánování, případně revizím a hodnocením individuálního plánování, a to jak na klubu, tak v rámci terénní práce,
 • seznámit se s vedením dokumentace a administrativy související s poskytováním služeb,
 • strávit až čtyři hodiny denně v přímé práci na klubu, případně v rámci terénní práce: účastnit se volnočasových aktivit, poskytovat základní poradenství či pod dohledem sociálního pracovníka konzultovat životní situaci.
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 10:00 do 18:00, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Přechodné zaměstnání, Pardubice

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe; 8 hod/den.

Délka praxe: upřednostňujeme praxe do 40 hodin (jen výjimečně do 80 hodin).

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; až 8 praktikantů/semestr podle délky praxe.

Průběh praxe.

 • Seznámení s vnitřními dokumenty veřejný závazek, provozní řád, metodika, standardy soc. služeb, pracovní postupy, formuláře, výroční zpráva, statistiky, náplně práce jednotlivých pracovníků, studování dokumentace a manuálů o.j., seznámení s provozem, atd. (přibližný odhad –  30% náplně praxe).
 • Administrativní úkony za odborného vedení sociálních pracovníků – práce s dokumentací (přibližný odhad –  30% náplně praxe).
 • Přímá práce s uživateli služby za odborného dohledu sociálních pracovníků. Praktikanti se mohou účastnit běžných činností sociálního pracovníka (dle individuálních schopností a dovedností posouzených sociálním pracovníkem): jednání se zájemcem o sociální službu, vstupní rozhovor, uzavírání smlouvy, individuální plánování, konzultace, ukončování smlouvy, vykonávání poskytovaných činností (přibližný odhad –  20% náplně praxe).
 • Další činnosti dle pokynů koordinátora a sociálních pracovnic, dle aktuálních potřeb zařízení: např. účast na společných setkáních pracovníků a uživatelů (přibližný odhad –  20% náplně praxe).
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 8:00 do 16:30, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Vysoké Mýto

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe; 8 hod/den.

Délka praxe: upřednostňujeme praxe do 80 hodin.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; max. 2 praktikanti/semestr.

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání domu na půl cesty, cílová skupina, cíle služby aj.
 • Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • účastnit se klientských a metodických poradách (praktikanti mohou vnést cenné připomínky a nápady v řešení neobvyklých situací)
 • náslechy a případná spoluúčast při běžných činnostech  – sepsání žádosti o pobyt, uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, konzultace, možnost nahlédnout do osobních složek uživatelek služby, do všech vedených dokumentů nezbytných k poskytování sociální služby
 • podílení se na přímé práci prostřednictvím: doprovodů, zpracování statistických dat, vedení záznamů, aj.
 • spolupracovat na výtvarných a sportovních činnostech s dětmi pod dozorem nebo ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem.
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 8:00 do 20:00, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Domov Simeon v Horním Jelení

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe; 8 hod/den.

Délka praxe: upřednostňujeme praxe od 40 do 80 hodin.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; max. 4 praktikanti/semestr.

Průběh praxe:

 • Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • Studentovi je představeno poslání Domova Simeon (odlehčovací služba i služby Osoby se zdravotním postižením), cílová skupina, základní cíle služby. aj.
 • Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • účastnit se běžných činností sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách jako pozorovatel (v případě, že s tím uživatel služby souhlasí) – vstupní rozhovor při žádosti o poskytnutí sociální služby, příprava a podpis smlouvy, konzultace s uživatelem služby, práce na individuálním plánování
 • samostatně může vykonávat – zpracování statistických dat, administrativní práce
 • nahlížet do interních dokumentů (metodika služby, osobní složky uživatelů a pracovní postupy).
 • Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 8:00 do 16:30, případně dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.


Terénní programy  v sociálně vyloučených romských lokalitách v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí

Umožňujeme vykonat: průběžné i souvislé praxe; 8 hod/den.

Délka praxe: upřednostňujeme praxe od 40 do 120 hodin.

Počet praktikantů v zařízení: jeden praktikant v jeden okamžik; max. 2 praktikanti/semestr.

Průběh praxe:

 • § Student je seznámen se strukturou organizace SKP-CENTRUM, o.p.s.
 • § Studentovi je představeno poslání terénního programu, cílová skupina, základní cíle služby, aj.
 • § Student po sepsání závazku mlčenlivosti může:
 • § účastnit se běžných činností sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách jako pozorovatel (v případě, že s tím uživatel služby souhlasí) – vstupní rozhovor při žádosti o poskytnutí sociální služby, příprava a podpis smlouvy, konzultace s uživatelkou služby, práce na individuálním plánování, doprovody
 • § samostatně může vykonávat – zpracování statistických dat, administrativní práce
 • § nahlížet do interních dokumentů (metodika služby, osobní složky uživatelů, řády a pracovní postupy).
 • § Na začátku praxe je určen vedoucí praxe, který praktikanta provází po celou dobu jeho působení v organizaci. Pokud není vedoucí praxe přítomen, je určen jiný pracovník, který dohlíží na činnosti praktikanta.
 • § Praxe může probíhat v pracovní dny, zpravidla od 7:00 do 15:30, lépe však dle individuální domluvy.

Závěr praxe:

 • § Závěrečné oboustranné zhodnocení praxe.
 • § Vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek