Pomáháme vstát ikona facebook

Popis služby

Průběh vlastní služby:

1.            Podání žádosti o sociální službu – žádost o poskytnutí sociální služby se podává osobně v písemné formě u sociální pracovnice.

2.            Sepsání smlouvy – před sepsáním „Smlouvy o poskytnutí sociální služby“ je se zájemkyní veden rozhovor, při kterém je žena seznámena se svými právy a povinnostmi, které ze smlouvy vyplývají.

3.            Individuální plán – za účelem realizace cílů, které si stanovila uživatelka při sepsání žádosti o pobyt, je vypracován ve spolupráci s klíčovou sociální pracovnicí individuální plán. Ten slouží k tomu, aby si uživatelka vylepšila svoji stávající životní situaci a mohla být součástí běžné společnosti.

4.            Ukončení služby

a)            Na vlastní žádost uživatelky

b)           Ze strany poskytovatele:

  • Hrubé nebo opakované porušení Domovního řádu azylového domu.
  • Neplacení úhrady za služby v dohodnutém termínu.
  • Zhoršení zdravotního stavu uživatelky, který již vyžaduje odbornou zdravotnickou péči či pobyt ve zdravotnickém zařízení.
  • Uplynutím doby poskytování sociální služby stanovené smlouvou.

Materiální zabezpečení služby a její kapacita:

Azylový dům sídlí v budově Centra sociálních služeb. Kapacita je 20 osob. Prostory azylového domu jsou umístěny ve druhém podlaží, k dispozici je výtah. V azylovém domě jsou čtyři dvoupokojové bytové jednotky se společnou vybavenou kuchyní, koupelnou s pračkou, sprchovým koutem a toaletou. Na stejném podlaží je umístěna kancelář pracovníků služby, která slouží především ke kontaktu s uživatelkami. Kancelář je vybavena i počítačem pro potřeby klientek. Na stejném patře se nachází i Centrum pro děti, které slouží ke spolupráci s uživatelkami při výchově a vzdělávání dětí.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek