Pomáháme vstát ikona facebook

Asociace pracovníků intervenčních center

Poslání Asociace pracovníků intervenčních center
(deklarované 19. října 2010)

Asociace pracovníků IC je občanským sdružením, které sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra určenou osobám ohroženým domácím násilím.
Posláním asociace je zastupovat zájmy svých členů a napomáhat jejich spolupráci při rozvíjení poskytovaných služeb.

Stanovy Asociace pracovníků intervenčních center naleznete zde.

Intervenční centrum Pardubice je v rámci své činnosti v Asociaci pracovníků intervenčních center, Č.R., zapojeno do projektu Norských fondů:

„Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“

více o projektu:  http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=373

Projekt podpořila Nadace Open Society Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek