Pomáháme vstát ikona facebook

Projekty

V úterý 15. 12. 2015 pořádalo Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v sále Jana Kašpara na KÚ  závěrečnou konferenci k projektu Práva dětí a mládeže v oblasti domácího násilí. Tento projekt byl podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Během konference, které se zúčastnili zástupci OSPOD, neziskových organizací, Policie a školských zařízení, byly prezentovány statistické údaje projektu, který v Intervenčním centru probíhal od dubna 2015. Ze zkušenosti sociálních pracovníků a psychologa z práce s dětmi – svědky domácího násilí ve věku 6-16 let – byla vytvořena metodika, která byla následně předložena k připomínkování na OSPOD Pardubice.

Mgr. Petra Kamenická (psycholožka v projektu) přítomné seznámila s metodami práce s dětmi a na kazuistikách poukázala na důležitost individuální psychologické práce s ohroženými dětmi.  Velký ohlas mezi přítomnými vzbudilo promítání norského filmu Zuřivec, který na tuto problematiku také poukazuje.

Vážíme si toho, že díky podpoře MPSV, jsme mohli v Pardubicích (jako jedno z mála Intervenčních center), pracovat s dětmi již od 6-ti let věku. Dětem to umožnilo lépe porozumět krizové situaci a jejich rodičům pak lepší porozumění pocitům dítěte.
Mgr. Iva Bandžuchová, koordinátor Intervenčního centra

___________________________________________________________________


Diskuzní fórum: Procesní způsobilost od 16 let aneb práva nezletilých v oblasti domácího násilí

Intervenční centrum Pardubice pořádá v pořadí již 5. Diskuzní fórum na téma: Procesní způsobilost od 16 let aneb práva nezletilých v oblasti domácího násilí. Toto fórum se bude opakovaně konat v prostorách integračního centra Kosatec (Sladkovského 2824, Pce) dne 12.6.2015 od 10:00. Záštitu nad celou akcí převezme Mgr., et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Mgr. Jakub Rychtecký a Ing. Pavel Šotola.

Za kolektiv Intervenčního centra Pardubice Vás Srdečně zve Mgr. Iva Bandžuchová, koordinátorka Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím.

V případě doplňujících dotazů se obracejte na níže uvedené kontakty:
iva.bandzuchova@skp-centrum.cz, Tel: 777 765 844, 466 260 528

Plakát vč. programu akce lze stáhnout – zde

____________________________________________________________________

Intervenční centrum, SKP-CENTRUM, o.p.s.,  pro osoby ohrožené domácím násilím v Pardubickém kraji zahájilo dne 1. dubna letošního roku realizaci projektu: Práva dětí a mládeže v oblasti domácího násilí. Projekt je finančně podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti a mládež ve věku 6-15 let, které jsou přímo ohroženi domácím násilím. Avšak i děti, které jsou svědky domácího násilí v rodině, se mohou potýkat se stejnými problémy jako děti, které jsou týrány, a proto je i na ně zacílen projekt Intervenčního centra.

Zaměření projektu spočívá v odborné individuální práci sociálního pracovníka a psychologa s dítětem a mladistvým, zaměřené na komunikaci s dítětem v krizové situaci, na techniky zjišťování názoru dítěte a práci s tímto názorem.

V rámci tohoto projektu se uskuteční také několik interaktivních přednášek na základních školách. Důraz bude kladen hlavně na zapojení dětí do přednášky a bude použita videonahrávka s kazuistikou dítěte, které je svědkem domácího násilí mezi rodiči.

Téma – Práva dětí a mládeže v oblasti domácího násilí – se stane ústředním tématem chystaného diskuzního fóra (workshopu) a na závěr projektu – v prosinci 2015- bude realizována závěrečná konference.

„Podle Světové zdravotnické organizace je i jen přítomnost dětí při domácím násilí jejich psychickým týráním. Děti na prožité násilí reagují ztrátou pocitu jistoty a bezpečí, reagují trvalým strachem, svalují vinu za násilí na sebe. Odborníci v Intervenčním centru, tak svou prací s celým rodinným systémem, pomáhají snížit následky prožitého násilí.“

Více info na: http://www.mpsv.cz/cs/4
_________________________________________________________________

Projekt „Dejme (že)nám šanci – Norské fondy“

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“


Intervenční centrum Pardubice se zapojilo do projektu Asociace pracovníků intervenčních center, který je zaměřen na zlepšení poskytování pomoci osobám ohroženým domácím násilím v České republice.

Projekt usiluje o významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany angažovaných profesionálů institucí (zejména policejní orgány, státní zastupitelství a soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.) vytvořením platformy pro odbornou diskusi a následně specializaci klíčových profesí zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí.

Více info na: http://www.domaci-nasili.cz/?p=482

_________________________________________________________________

Kampaň Mlčení bolí

V lednu 2015 spustila Asociace pracovníků intervenčních center ČR projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prioritou projektu je celostátní výzkum realizovaný společností SocioFactor. Jeho nedílnou součástí je celostátní kampaň Mlčení bolí, kterou pro APIC připravuje agentura Guideline, s.r.o. Praha.

Tato kampaň probíhá od června 2015 ve všech regionech České republiky. Hlavním cílem je rozbourat mýty a tabu kolem domácího a zviditelnit činnost intervenčních center ČR. Do kampaně se zapojila také řada známých osobností. Jiří Bartoška, Jan Kačer, Pavel Anděl, Roman Šebrle, David Suchařípa, Bára Basiková, Ilona Svobodová, Nela Boudová, Michaela Kuklová, Veronika Freimanová, Lenka Krobotová, Kateřina Kaira Hrachovcová, Jitka Schneiderová, Michaela Maurerová a další propůjčili kampani svou tvář. Stržením symbolické pásky z úst vybízejí veřejnost, aby se nebála o domácím násilí otevřeně mluvit.

Součástí kampaně Mlčení bolí je také rozsáhlá výzva na sociálních sítích. Mlčení bolí vybízí lidi na Facebooku, Twitteru, Instagramu a Youtube, aby vyjádřili svou podporu nasdílením vlastní fotografie s páskou přes pusu a hashtagem #mlceniboli.

Více o kampani na: www.mlceniboli.cz

Intervenční centrum Pardubice se také zapojilo do celostátní kampaně Mlčení bolí:

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek