Pomáháme vstát ikona facebook

Co je Intervenční centrum (veřejný závazek)


Intervenční centrum SKP-CENTRUM, o.p.s., zajišťuje první kontakt a koordinaci pomoci pro oběti domácího násilí na celém území Pardubického kraje ve smyslu zákona č. 135/2006 Sb. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci – zejména sociální, psychologické, lékařské a právní.

Poslání a cíl
Posláním Intervenčního centra SKP-CENTRUM, o.p.s., je umožnit osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním v Pardubickém kraji dosáhnout na možnost ukončení násilného chování. Poskytujeme odbornou pomoc a podporu v sociální, psychologické a právní oblasti.

Cílem Intervenčního centra je napomáhat uživateli vyřešit krizovou životní situaci a pomoci mu vrátit se k běžnému životu bez násilí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Intervenčního centra jsou všechny osoby starší 16 let ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí.

Vyhledat naši pomoc mohou jak oběti domácího násilí, tak jejich příbuzní a známí, kteří chtějí vědět jak postupovat v krizové situaci.

Intervenční centrum se také zabývá stalkingem (nebezpečné pronásledování) v návaznosti na předchozí domácí násilí ve vztahu.

Stalking patří mezi trestné činy narušující soužití lidí a je upraven v § 354 – Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

Jeho skutková podstata spočívá v tom, že někdo jiného dlouhodobě pronásleduje, např. vyhledává jeho osobní blízkost nebo ho sleduje, vytrvale jej kontaktuje (písemně, ale i prostřednictvím mobilu či e-mailu), omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, za účelem kontaktu zneužije jeho osobních údajů či jemu nebo osobám blízkým dokonce vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou. To vše za podmínky, že vyhrožování v pronásledované osobě vzbudí důvodnou obavu o život nebo zdraví.

Intervenční centrum SKP-CENTRUM, o.p.s., je na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR zapsáno v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Více zde.


© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek