Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Poslání:

Městský azylový dům pomáhá bezdětným ženám i ženám s dětmi překlenout složité životní období, kdy ztratily domov, jsou bez finančních prostředků, bez pomoci partnera, rodiny a přátel.

V azylovém domě najdou útočiště, vlídné přijetí a chápavý personál. Pracovníci azylového domu usilují o snížení rizika sociálního vyloučení a o aktivní přístup žen k řešení tíživé situace. Díky profesionální podpoře dostanou ženy novou šanci k návratu do obyčejného života.

Cíle:

 1. Poskytnout uživatelkám služby podmínky pro zajištění základních životních potřeb.
 2. Dosáhnout aktivního přístupu uživatelek služby k řešení nepříznivé sociální situace.
 3. Vést uživatelky služby k respektování společenských norem a přijetí zodpovědnosti za své jednání.

Cílová skupina:

Služba je určena pro plnoleté bezdětné ženy nebo ženy s dětmi:

 • v rodinné krizi,
 • oběti domácího násilí,
 • bez přístřeší,
 • po návratu z výkonu trestu.

Služba nemůže být poskytnuta ženám, které:

 • potřebují bezbariérový přístup
 • potřebují zdravotní péči
 • mají akutní infekční onemocnění
 • nejsou schopny kolektivního soužití.

Služba není určena dětem – chlapcům, kteří již splnili povinnou školní docházku.

Zásady poskytované služby:

 • Individuální přístup – každá žena má svůj vlastní životní příběh, který je respektován při řešení jejích problémů.
 • Respekt a rovnost – každá žena je uznávána jako rovnocenný partner k pracovníkovi služby.
 • Podpora samostatnosti  – každá žena je vedena k aktivnímu a samostatnému přístupu při řešení své nepříznivé situace.
 • Profesionální přístup – zajištění kvalitního a odborného přístupu pracovníků.

Kapacita zařízení:

50 lůžek ve 24 pokojích v 7 bytových jednotkách.

Kontakt:

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Na Spravedlnosti 803
530 02 Pardubice
Tel.: 466 636 077
Mob.: 777 765 835

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek