Pomáháme vstát ikona facebook

Popis realizace služby

Popis realizace poskytování sociální služby

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi – Krizová pomoc
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Na Spravedlnosti 803
530 02 Pardubice

Adresa poskytovatele: SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

Cílová skupina:

Osoby v krizi. Služba je určena plnoletým ženám a ženám s dětmi, které jsou oběti domácího násilí, v akutní partnerské, rodinné nebo sociální krizi a důsledkem své nepříznivé situace mají potřebu krátkodobého ubytování.

Informace o službě:

Webové stránky www.skp-centrum.cz.

O podrobnostech poskytování služby je možné se informovat osobně nebo telefonicky u pracovníků služby. Tištěné letáky o poskytované službě jsou k dispozici u poskytovatele služby či u spolupracujících organizací.

Vlastní průběh služby:

Služba Krizová pomoc je poskytována v Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. Je pobytovou službou poskytovanou bezplatně po časově omezenou dobu obvykle čtyř dní.

Služba obsahuje tyto činnosti:

  • Krizovou intervenci – pracovníci poskytují krizovou intervenci za účelem stabilizace jedince a překlenutí krizového stavu.
  • Poskytnutí ubytování ve vybaveném pokoji na omezenou dobu obvykle čtyř dní.
  • Poradenství – v závislosti na potřebách uživatelky služby poskytují pracovníci informace o dostupných návazných službách, zprostředkují kontakt a popřípadě poskytují i doprovody.
  • Potravinový a hygienický servis – uživatelům služby je poskytnuta strava, podmínky pro osobní hygienu, praní.
  • Nabídka využití návazné služby azylový dům pro ženy a matky s dětmi v případech, kdy uživatelky služby splňují kritéria cílové skupiny a umožňuje to kapacita služby.

Ženám nebo matkám s dětmi je poskytnuta sociální služba na základě osobní ústní žádosti o poskytnutí sociální služby. Žena získá podmínky k zajištění základních životních potřeb, zorientuje se ve své situaci a jsou jí nabídnuty možnosti dalšího řešení.


Ukončení služby:

  1. Na vlastní žádost uživatelky služby
  2. Ze strany poskytovatele:
  • Hrubé nebo opakované porušení řádu služby


Technické a materiální zabezpečení služby Krizová pomoc

Azylový dům je čtyřpodlažní budova, konstrukční možnosti neumožňují bezbariérovost. Pokoj určený pro službu Krizová pomoc v přízemí azylového domu.

Kapacita služby Krizová pomoc je jeden pokoj. Pokoj je vybaven třemi postelemi, dětskou postýlkou, stolem, židlemi a skříněmi. K dispozici je kuchyň s vybavením a sociální zázemí v rámci bytové jednotky – koupelna a WC.

Kanceláře personálu jsou v přízemí domu. Slouží ke kontaktu s uživateli služby. Tato část poskytuje také sociální zázemí personálu. Je zde kuchyně, WC a koupelna.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek