Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Krizová pomoc

POSLÁNÍ

Posláním krizové pomoci je poskytovat přístřeší, psychickou i materiální podporu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v krizové situaci, případně je tato situace ohrožuje na jejich zdraví. Je poskytována ženám či matkám s dětmi, které neví, jak nastalou krizovou situaci řešit nebo ji aktuálně nedokáží řešit vlastními silami. Služba klientkám zajišťuje bezpečné prostředí v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi, obvykle čtyřdenní ubytování, základní potravinovou pomoc, psychickou podporu a informační servis odborných pracovníků.

CÍLE

1.  Žena má podmínky pro zajištění základních životních potřeb.

2.  Žena se orientuje v současné situaci a zná možnosti dalšího řešení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena plnoletým ženám a ženám s dětmi, které jsou

  • oběti domácího násilí
  • v akutní partnerské, rodinné nebo sociální krizi

a důsledkem své nepříznivé situace mají potřebu krátkodobého ubytování.

Službu nemohou využít osoby, které:

  • se chovají agresivně (fyzické i slovní napadání)
  • potřebují bezbariérový přístup
  • nejsou schopny porozumět rozhovoru s pracovníkem – nerozumí, nemluví česky a nejsou schopny si zajistit tlumočníka


ZÁSADY

Individuální přístup – každá ženy má svůj vlastní životní příběh, který je respektován při řešení jejích problémů

Respekt a rovnost – každá žena je uznávána jako rovnocenný partner k pracovníkovi služby

Bezplatnost – služba je poskytována zcela zdarma

KAPACITA

1 krizový pokoj se třemi lůžky a dětskou postýlkou

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

pobytová, nepřetržitá

KONTAKT:

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Na Spravedlnosti 803
530 02 Pardubice
Tel.: 466 636 077
Mob.: 777 765 835

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek