Pomáháme vstát ikona facebook

Nabídka činností

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Neformální vzdělávání (osvojení nových dovedností a vědomostí formou hry, procvičování jemné a hrubé motoriky,…)
 • Aktivity spojené se školou (doučování, zpracování domácích úkolů, příprava na písemnou práci či zkoušení, procvičování konkrétního školního učiva,…)
 • Volnočasové aktivity (trávení volného času bezpečným způsobem, široký výběr z vybavení – stolní hry, sportovní vybavení, turnaje, soutěže, výtvarné dílny,…)
 • Preventivní skupinové aktivity (přednášky, besedy a rozhovory na různorodá preventivní témata, …)


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Každodenní kontakt s pracovníky (rozhovory na běžné každodenní témata)
 • Doprovod (doprovázení uživatele při návštěvě různých institucí – úřad, lékař, škola, oslovování potencionálních zaměstnavatelů,…)


Sociálně terapeutické činnosti

 • Činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních dovedností (snaha o rozvoj komunikačních schopností, schopnosti řešení problematických situací, sebereflexe, schopnost rozhodovat se, schopnost adekvátních reakcí na určité situace,…)
 • Poradenství (uživatel má potřebu vypovídat se a svěřit se, uživatel si neví rady s vyřešením složité situace a dostává různé možnosti řešení,
 • Situační intervence (řešení aktuální konfliktní situace, zvnitřňování společenských norem a morálky,…)
 • Krizová intervence (okamžitá intervence pracovníka v krizové situaci uživatele)


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Poskytnutí přístupu k informacím (vyhledávání potřebných institucí a organizací, informace o otevíracích dobách a náplních práce institucí, odkazování na návaznou sociální síť,…)
 • Poskytnutí vybavení služby (přístup k internetu, důležité telefonní hovory, tisk a kopírování dokumentů,…)
 • Doprovod (poskytnutí doprovodu a psychické podpory při návštěvě různých institucí, pomoc při kontaktu s institucemi, dovysvětlení získaných informací,…)


Další činnosti NZDM EMKO

 • Informování o službě (exkurze, školní praxe, dny otevřených dveří, prezentace služby ve Vysokomýtském zpravodaji,…)
 • Monitoring lokalit v rámci terénního programu.
 • Pořádání celodenních výletů.
 • Spolupráce se zařízeními, organizacemi poskytujícími návaznou síť služeb.

  © 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
  Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

  +420 464 629 618
  +420 773 087 585

  info@skp-centrum.cz

  Tvorba webových stránek