Pomáháme vstát ikona facebook

Popis technického a materiálního zabezpečení služby

Prostory NZDM EMKO se nachází v přízemí v ul. Husova 146, 566 01 Vysoké Mýto. Majitelem budovy je město Vysoké Mýto. Budova není bezbariérová.

K sociální službě je určena plocha o celkové výměře 231,85 m2 (chodba, hrací místnost „Pohodárna“, sportovní a taneční místnost s prostorem pro výtvarnou činnost a kuchyňkou „Sálek“, „Kumbálek“ s hudebními nástroji, „Učebna“ s prostorem pro doučování a přístupem k PC, kancelář pracovníků s kuchyňkou, sociální zázemí – 2x WC pro uživatele, 1x WC pro personál spojený se skladem).

Prostory klubu, jejich využití a vybavení

  1. Vstupní prostor je určen k přístupu do klubu.
  2. Chodba je využívána k informacím o klubu a jeho pravidlech, je vybavena nástěnkami, stolním fotbálkem, šipkami a pohovkou.
  3. Hrací místnost (Pohodárna) je využívána jako klidnější zázemí pro hraní deskových her a pro individuální konzultace s pracovníky, dále je zde umístěn boxovací pytel a bar, za kterým jsou uloženy stolní hry, puzzle, knihy, časopisy, pastelky nebo fixy.
  4. Sportovní, taneční a výtvarná místnost (Sálek) slouží pro sportovní, taneční a výtvarné aktivity, je vybaven ping-pongovým stolem, hifi věží, a nástěnným zrcadlem. Dále je zde umístěn velký pracovní stůl a kuchyňka pro uskladnění výtvarného materiálu.
  5. Zkušebna (Kumbálek) slouží pro volnočasové aktivity jako je hraní na hudební nástroje a zpěv. Je vybavena zesilovači, elektrickou, basovou a akustickou kytarou, pianem, klávesami, mikrofonem, mixážním pultem a skříní pro úschovu hudebního vybavení.
  6. Vzdělávací a počítačová místnost (Učebna) je určena pro výchovné, vzdělávací činnosti a volnočasové aktivity. Je vybavena třemi počítači s přístupem na internet, dvěma stoly pro doučování a knihovnou.
  7. Kancelář pracovníků je vybavena třemi počítači a stoly sloužícími pro administrativní práci pracovníků, nábytkem sloužícím pro uskladnění složek a kuchyňkou. Místnost zároveň slouží také jako konzultovna pro klienty služby.
  8. Sklad u sociálního zázemí pracovníků (Skládek) je využíván pro potřeby zaměstnanců a je nepřístupný pro uživatele služby. Je vybaven regály, stolem, hygienickými a úklidovými prostředky a také volnočasovými pomůckami pro uživatele (sportovní náčiní, výtvarné potřeby a další).
  9. Hygienické zázemí (2x WC pro uživatele – zvlášť pro děvčata a pro chlapce, 1x WC pro pracovníky).

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek