Pomáháme vstát ikona facebook

Průběh služby

1. Jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby

2. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

3. Individuální i skupinová práce s uživatelem – definování zakázky a dílčích cílů směřujících ke zlepšení uživatelovy nepříznivé situace

4. Ukončení služby:

a) na vlastní žádost uživatele
b) ze strany poskytovatele – důvody:
- hrubé nebo opakované porušování pravidel NZDM EMKO
- uživatel již věkem nespadá do okruhu cílové skupiny osob, jímž je služba určena

Mezi každodenně používané metody práce v NZDM EMKO patří především kontaktní rozhovory, konzultace, poradenství, informační servis či pozorování.

Mezi hlavní nástroje navazování kontaktu a důvěrného vztahu s klienty patří především volnočasové aktivity a individuální i skupinová zájmová činnost.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek