Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Veřejný závazek

Posláním SKP-CENTRUM, o. p. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO je nabízet dětem a mládeži ve věku 10 – 26 let a okolí pomoc, radu a podporu při zvládání složité životní situace. Pracovníci poskytují bezpečné místo, kde mohou trávit svůj volný čas a rozvíjet vlastní aktivity. Pracovníci prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit, poskytováním informací a odborné podpory a pomoci pomáhají zmírňovat jejich situaci. Aktivity nebo radu a podporu poskytují pracovníci v klubu i venku na ulici.

Cíle

  • Poskytnout klientům bezpečný prostor, kde mohou trávit volný čas a účastnit se akcí pořádaných v rámci NZDM EMKO.
  • Poskytnout klientům prostor, kde si nacvičují a upevňují sociální návyky a dovednosti.
  • Umožnit klientům bez zábran sdílet, případně řešit své osobní záležitosti.
  • Rozšířit povědomí obyvatel Vysokomýtska o fungování, nabídce aktivit a dění v klubu.


Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou děti a mládež ve věku 10 – 26 let trvale zažívající obtížné životní situace. Tyto životní situace často vyplývají z omezených životních podmínek a nesou s sebou sociální a zdravotní rizika.

Uživatelé musí být schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby a musí porozumět pravidlům klubu, svým právům a povinnostem.

Zásady poskytování služby

Pracovníci přistupují ke všem jednotlivcům stejně, bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO se řídí zásadami nízkoprahovosti. Dodržováním principů nízkoprahovosti se snažíme o maximální dostupnost služby.

Našimi zásadami jsou:

  • Anonymita – uživatel může v klubu vystupovat pod přezdívkou či smyšleným jménem.
  • Bezplatnost – všechny poskytované činnosti služby jsou zdarma.
  • Dobrovolnost – uživatel může přicházet a odcházet v rámci otevírací doby podle svého rozhodnutí, není zde nutná pravidelná docházka. Uživatel není povinen zapojit se do řízených aktivit.
  • Rovnost – pracovníci vystupují jako partneři a zachovávají ke všem jednotlivcům stejným přístupem.
  • Respekt – pracovníci respektují odlišnosti názorů a postojů, různé styly oblékání, výběr hudebního žánru, apod.


Kapacita služby

Okamžitá maximální kapacita NZDM EMKO je 30 uživatelů. Okamžitá maximální kapacita služby terénního programu je deset klientů na dva terénní pracovníky. Minimální počet pracovníků v přímé práci v jeden okamžik jsou dva.

Otevírací doba

Klub je otevřen každý pracovní den, od pondělí do čtvrtku od 13,00 do 17,00. V pátek  od 12,00 do 16,00 hodin.

V rámci NZDM EMKO chodí pracovníci také do terénu, a to každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 hodin. Služba je však flexibilní a v případě potřeby klientů je možno dohodnout i jiný termín a hodinu setkání.

Kontakty

SKP-CENTRUM, o. p. s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO
Husova 146
566 01 Vysoké Mýto

Tel.: +420 461 102 351
E-mail: emko@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek