Pomáháme vstát ikona facebook

Popis programu

Probační program je výchovné opatření dle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, které účinně přispívá k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů mladistvých a umožňuje splnění výchovného opatření v důstojném prostředí.

Pracovníci probačního programu se zaměřují, ve spolupráci s klienty programu, na obnovu narušených rodinných a společenských vztahů klientů a jejich znovuzačlenění do sociálního prostředí. Prostřednictvím metodických postupů podporují u klientů programu rozvoj a upevňování sociálních návyků a dovedností, psychosociální rozvoj osobnosti a posíléní sociálně právních kompetencí.

Pracovníci probačního programu poskytují klientům sociální psychologické poradenství, psychoterapeutická sezení a vzdělávací a aktivizační činnosti, a tím podporují a motivují klienty ke změně svého chování a zvažování důsledků svého jednání na jejich osobu, rodinu a celou společnost.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek