Pomáháme vstát ikona facebook

Psychologické poradenství a psychoterapeutická sezení

Psycholog/psychoterapeut pomáhá klientovi, formou poradenství a psychotetrapeutických sezení, řešit jeho aktuální životní problémy, nejistotu se svou rolí v rodině a ve společnosti. Nabízí využití odborných testů, např: orientaci na budoucí profesi. Pomáhá zvyšovat jeho zdravé sebevědomí, sebeovládání, komunikační schopnosti, adaptaci na zátěž a vnímání potřeb a pocitů druhých. Rozvíjí u klienta vědomí vlastní hodnoty.

(časová dotace 15 hodin).

 

Psychologické poradenství:

  • posilování schopnosti sebevyjadřování, nalezení životní perspektivy a vztahu k vlastní budoucnosti;
  • schopnost porozumět pohledu druhých na provinění (pohled oběti a společnosti);
  • současná životní situace klienta;
  • individuálně volená témata dle aktuální situace a potřeb klienta atd.

 

Psychoterapeutická sezení:

  • zvládání zátěžových situací (adaptace na zátěž, řešení konfliktů a krizí, posilování schopnosti sebeovládání …);
  • akceptace společensky přijímaných norem, získání kritického náhledu na trestnou činnost apod.;
  • nácvik pozitivních modelů chování – naučené strategie chování převést do běžného života klienta atd.
  • narovnání rodinných vztahů (sezení se tal může účastnit klient se svými rodiči či jiným zákonným zástupcem).

 

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek