Pomáháme vstát ikona facebook

Vzdělávací a aktivizační činnosti

Sociální pracovník motivuje klienta ke studiu, k práci a ke smysluplnému trávení volného času, prostřednictvím vzdělávacích a aktivizačních činností.

Vzdělávací a aktivizační činnosti jsou individuálně voleny klientem dle jeho potřeb.

(časová dotace 10 hodin).

Obsahem vzdělávacích a aktivizačních činností je:

  • doučování, orientace v nabídce vzdělávání  a na trhu práce (výběr školy, rekvalifikace, hledání brigády, zaměstnání atd.), finanční gramotnost atd.;
  • výtvarná dílna (je chápána jako prostředek pro navázání vztahu důvěry a pozitivní atmosféry, která přispívá k efektivní spolupráci);
  • nácvik základních komunikačních dovedností (telefonický, osobní kontakt se zaměstnavatelem, úřady, společností) atd.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek