Pomáháme vstát ikona facebook

Základní sociální poradenství

Sociální pracovník poskytuje pravidelné individuální konzultace, při kterých se řídí nápní programu a potřebami klienta. Nenásilnou formou umožňuje klientovi získat náhled na jeho provinění a narovnání vztahů mezi ním a poškozeným. Sociální pracovník klientovi pomáhá nalézt životní perspektivy a pozitivní vztah k vlastní budoucnosti, prostřednictvím rozhovorů a nácviků.

Základní sociální poradenství poskytuje klientům programu potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace. Struktura jednotlivých intervencí v rámci sociálního poradenství reaguje na potřeby klienta, typ provinění a aktuální životní situaci. (časová dotace 15 hodin).

 

Základní témata:

  • Právní minimum

- Práva a povinnosti občanů ČR (Listina základních práv a svobod, legislativa – občanské právo, rodinné právo …);

- Trestní právo – protiprávní jednání a jeho důsledky, trestní odpovědnost, druhy trestů, oznamovací  povinnost, probační a mediační služba, ochranná výchova, ochranná léčba atd.;

  • Obecně přijímané společenské normy;
  • Seznámení s návaznou sítí služeb (občanské poradny, zařízení poskytující soc. služby, linky důvěry atd.);
  • Plánování, smysluplné trávení volného času atd.

 

Individuální témata dle aktuální situace a potřeb klienta:

Např: nezaměstnanost, škola, dluhy, rodina, atd.

 

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek