Pomáháme vstát ikona facebook

Služba podpory bydlení

Název projektu: Tvorba podpůrné sítě pro osoby opouštějící pobytové sociální služby

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001227

Období realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019

Klíčové aktivity projektu:

KA 1 – Navázání spolupráce a nastavení mechanizmů
KA 2 – Monitoring lokality, práce s cílovou skupinou
KA 3 – Tvorba platformy pro koordinaci sítě se zapojením cílové skupiny
KA 4 – Individuální práce s cílovou skupinou
KA 5 – Realizace aktivizačních, asistenčních a motivačních programů pro cílovou skupinu

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby od 18 do 65 let věku, které:

 • jsou bez přístřeší nebo žijí v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování (např. azylových domech). Jejich potřebou je návazné bydlení, které si mohou dovolit,
 • jsou dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, ohrožené předlužeností,
 • opouštějí VTOS, léčebny, dětské domovy, výchovné ústavy atp.

Dále se služba zaměřuje na:

 • ty, kteří bydlí na ubytovnách, jejichž prostory nenaplňují důstojný charakter standardního bydlení,
 • ty, kterým bezprostředně hrozí ztráta bydlení – ženy, muži, rodiny s dětmi, samoživitelé a samoživitelky,
 • mládež od 18 let, startující do samostatného života bez podpory rodiny,
 • osoby znevýhodněné zdravotně či věkem, osoby bez finančních prostředků.

POSLÁNÍ

Chceme pomoci získat našim uživatelům potřebné kompetence ke zvládnutí své nepříznivé situace v oblasti bydlení. Pomáháme dosáhnout co nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti. To vše za účelem udržení nebo opětovného získání standardního bydlení a uplatnění se na běžném trhu práce.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Individuální přístup, zachování důstojnosti, vztah a důvěra mezi uživatelem a pracovníkem, anonymita, bezpečnost a ochrana soukromí, dobrovolnost, rovnost a partnerství.

 • Uděláme si na vás dostatek času, a to i opakovaně (max. délka jedné konzultace je 50 min.).
 • Na řešení vašich problémů budeme mít klid bez vnějších ruchů (máme speciální konzultační místnost).
 • Poskytneme neutrální půdu k jednání ve třech (vy, my a oni).
 • Můžeme si popovídat i o věcech, které se bydlení a práce netýkají a trápí vás a potřebujete o tom s někým mluvit.


CO NABÍZÍME

a) Nemáte na nájem? Pomůžeme vám s řešením vaší finanční situace: vyřízení dávek, rozpracování rodinného rozpočtu atd.

b) Jste zadluženi? Pomůžeme vám v komunikaci s exekutory a s vaší pomocí domluvíme splátkový kalendář. Dále zprostředkujeme právní poradenství.

c) Vyhazují vás z bytu či ubytovny? Opouštíte azylák? Společně připravíme krizový plán a obvoláme aktuální nabídku bydlení. Pomůžeme vám zorientovat se v bytové problematice (žádosti, smlouvy, kauce, energie atp.).

d) Nemáte práci? Důležité je evidovat se na ÚP a my s vámi probereme aktuální nabídku pracovního trhu, napíšeme spolu životopis, motivační dopis, zřídíme vám e-mail, naučíme vás pracovat s počítačem a neopomeneme nabídku rekvalifikačních kurzů. Připravíme a doprovodíme vás na pohovor.

e) Řešíte něco se sociálkou? Doprovodíme vás na schůzku s úředníky a poskytneme podporu při jednání s nimi.

f) Řešíte problémy s dětmi? Pomůžeme vám naplnit jejich volný čas (poskytneme informace o volnočasových klubech), doprovodíme vás na schůzky do školy, budeme se podílet na komunikaci s pracovníky OSPOD.

Anonymně a bezplatně se můžeme sejít tam, kde to pro vás bude nejvýhodnější, například u vás doma, při jednání s majitelem bytu či na úřadě, kde potřebujete řešit svůj problém.

KONTAKTY:

Služba podpory bydlení
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice

tel. 461 102 337

Vedoucí sociální pracovník:
Zuzana Hanušová, tel: 773 093 585, E-mail: zuzana.hanusova@skp-centrum.cz

Sociální pracovníci:
Blanka Barry, tel: 773 095 585, 773 093 585,  E-mail: blanka.barry@skp-centrum.cz

Markéta Schejbalová, tel: 776 424 411, E-mail: marketa.schejbalova@skp-centrum.cz

Aneta Johnová, tel: 773 444 520, E-mail: aneta.johnova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek