Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Terénní program při NZDM  Free klub pracuje v přirozeném prostředí svých klientů (sídliště, parky, hřiště). Vyhledáváme a oslovujeme děti a mladé dospělé, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Těmto lidem nabízíme pomoc a podporu. Základem pro práci směřující ke zlepšení klientovy situace je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Při práci se zaměřujeme zejména na mapování a rozvíjení silných stránek klienta.

Cíle:
 1. Vyhledávat, navazovat a udržovat kontakt s dětmi a mladými dospělými, kteří jsou ohroženi nepříznivými sociálními vlivy.
 2. Poskytovat individuální pomoc a podporu v období dětství a dospívání a působit preventivně na cílovou skupinu.
 3. Zvyšovat povědomí veřejnosti o Terénním programu při NZDM – Free klub.

Cílová skupina:


D
ěti a mladí lidé ve věku 6 26 let, kteří:

 • zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi,
 • tráví svůj volný čas venku na ulicích, v parcích, sídlištích.

Činnost služby:

1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zde mají terénní pracovníci roli toho, kdo doprovází klienty v obtížných situacích spojených s dospíváním či nástupem do dospělosti. Jsou zde zahrnuty kontaktní rozhovory, kterými pracovníci budují důvěrný vztah s klienty. Patří sem preventivní činnost – ať skupinová, či individuální. Patří sem informační servis – pracovníci mají při ruce kontakty na návaznou síť, využívají tablet s připojením apod.

2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

Pracovníci poskytují odborné poradenství, jsou pro klienta podporou v jeho obtížné situaci. Pracovníci v případě potřeby poskytují krizovou intervenci. Další nabízenou činností je doprovod tam, kam se klient z nějakého důvodu obává jít sám nebo nemá s kým.

Principy nízkoprahovosti:

Jedná se o zásady služby, kterými se pracovníci při práci s klienty řídí.

 • Princip anonymity - klient má právo zůstat v anonymitě – pracovníci potřebují znát pouze rok narození a přezdívku klienta.
 • Princip bezplatnosti - klient za využívání služby nic neplatí.
 • Princip bezpečí - pracovníci vytvářejí prostor pro bezpečné sdílení problémů a bezpečné trávení volného času. Udržovat atmosféru bezpečí je zásadní úlohou pracovníků. Za tímto účelem má služba nastavena pravidla, která všichni včetně pracovníků dodržují.
 • Princip dobrovolnosti - nikdo není nucen k něčemu, co mu je nepříjemné. Při zlepšení situace klienta je pro nás důležitá jeho motivace, kterou se snažíme posilovat.
 • Princip rovnosti – na klubu jsme si všichni rovni, a to bez rozdílu. To znamená, že pro všechny platí stejná pravidla a pracovníci ke všem přistupují bez rozdílu. K dodržování tohoto principu vedeme i samotné klienty.
 • Princip respektu - pracovník ke klientovi přistupuje s respektem k jeho osobnosti, k tomu, co právě prožívá a cítí. Současně také prostřednictvím pravidel vede klienty ke vzájemnému respektu.

Maximální kapacita služby:

Kapacita je maximálně 10 klientů na 2 pracovníky v jeden okamžik.

Služba je poskytována v následujících časech a lokalitách:

Ostatní lokality podle domluvy (mobil, Facebook). Za velmi nepříznivého počasí jsou pracovníci k dispozici online na Facebooku.

Poznámka: Časy a lokality se v průběhu roku mění s ohledem na potřeby klientů a na výstupy z monitoringu nových míst. Pracovníci o sobě pravidelně informují přes Facebook profil

Kontakty:

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Free klub
Jungmannova 2550
530 02  Pardubice

Tel: 464 629 614
E-mail: teren@skp-centrum.cz

Terén Freeklub na Facebooku

Koordinátor služby:
Bc. Mrázková Šárka
Tel: 464 629 614, 774 658 593
E-mail: sarka.mrazkova@skp-centrum.cz

Sociální pracovníci:

Bc. Nikol Fišerová, tel. 774 658 598, E-mail: nikol.fiserova@skp-centrum.cz
Kateřina Jamborová, tel. 773 449 990, E-mail: katerina.jamborova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek